bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

“Czyste Powietrze”. Możesz zyskać nawet 37 tys. zł

Dym lecący z kominów. Czerwone dachy domów
Polska aż 40-krotnie przekracza dopuszczaną przez WHO emisję benzo(a)pirenu (Foto: pixabay.com)

Uruchomiliśmy punkt konsultacyjny programu “Czyste Powietrze”. Naszym celem jest pomoc mieszkańcom, którzy nie mają możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej, i przekazanie go do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Program “Czyste Powietrze” to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i prace związane z termomodernizacją budynku. Cel programu to podniesienie jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Na co można otrzymać dotację?

Dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła (piece typu „kopciuchy”) na nowoczesne, ekologiczne oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Z tych pieniędzy można również dofinansować budowę przydomowej instalacji fotowoltaicznej, co może podnieść poziom otrzymanego dofinansowania!

Kto może skorzystać z programu Czyste Powietrze?

Skorzystać z programu mogą osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program obejmuje dwa poziomy dofinansowania:

  1. podstawowy – dla beneficjentów o dochodzie nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł/rok,
  2. rozszerzony – dla beneficjentów, w przypadku których miesięczny dochód na osobę nie przekracza: 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Dotacja może wynosić do 30 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 tys. zł dla poziom rozszerzonego.

Wnioski składa się w postaci elektronicznej na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/. Mieszkańców, którzy nie mają możliwości złożenia wniosku przez Internet zapraszamy do punktu “Czystego Powietrza” znajdującego się w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Pytania można również kierować na adres e-mail czystepowietrze@wiazowna.pl lub pod nr tel. 22 512 58 24.

Ulotka informująca o programie Czyste Powietrze i jego zasadach

Data opublikowania strony: 14/04/2021