Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Dodatek do ogrzewania. Złóż wniosek do Centrum Usług Społecznych w Radiówku

Węgiel
Dodatek węglowy będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które opalają dom węglem (Foto: pixabay.com)

3000 zł – tyle wynosi dodatek węglowy oraz dopłata do ogrzewania domu peletem lub biomasą. Wnioski należy wypełnić i złożyć w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna w Radiówku. Można to zrobić tradycyjnie w formie papierowej lub elektronicznie.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel, spalany w: kotle, kominku, kozie, ogrzewaczu powietrza, trzonie kuchennym, piecokuchni, kuchni węglowej lub piecu kaflowym. Urządzenia te muszą być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatki osłonowe otrzymają osoby używające do ogrzewania pellletu, drewna, oleju opałowego i gazu LPG. Będą mogły otrzymać gospodarstwa domowe, w których źródłem ciepła jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy; kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG; kocioł olejowy. Dodatki osłonowe zostaną wypłacone jednorazowo. Wyniosą odpowiednio: 3000 zł – w przypadku opalania peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy; 2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy; 1000 zł – w przypadku opalania drewnem; 500 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy na skroplony gaz LPG. 

Warunkiem otrzymania dopłaty lub dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Formularza wniosku jest do pobrania w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna w Radiówku.

Wniosek w imieniu całego gospodarstwa domowego składa jedna osoba. Musi jednak wymienić wszystkie osoby, które wspólnie z nią tworzą gospodarstwo domowe. Gospodarstwem domowym są wszystkie osoby zamieszkujące wspólnie i wspólnie gospodarujące. A więc np. mieszkające razem pary w związkach nieformalnych powinny złożyć jeden wniosek, a nie dwa osobne.

W formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy! Wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.  Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku lub dodatku.

Wniosek należy złożyć w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna w Radiówku (Radiówek 25, 05-462 Wiązowna) w poniedziałek w godz. 8.00 – 18.00, a od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Tu również można uzyskać więcej informacji na temat dodatku pod nr tel. 22 780 46 59.

Źródło: gov.pl

Data opublikowania strony: 17/08/2022