Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Dofinansowanie z Mazowsza. Otrzymamy ponad 700 tys. zł

Gmina Wiązowna znalazła się na listach rankingowych uchwał przyjętych podczas posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego, które odbyło się w dniu 6.02.2024 r. Dostaniemy dofinansowanie na zadania, których łączna kwota wyniesie 743.530,00 zł. Poniżej przedstawiamy listę otrzymanych dotacji.

MAZOWSZE DLA SPORTU: Wartość wniosku: 650.000,00 zł. w tym dotacja 226.730,00 zł. „Budowa boiska wielofunkcyjnego na placu w Woli Duckiej”. Przewidziano budowę boiska sportowego-wielofunkcyjnego o wymiarach 11×20 m o nawierzchni poliuretanowo -gumowej typu „spray” wraz z wyposażeniem. Na terenie zamontowane zostaną piłkochwyty, tablica z regulaminem. Boisko będzie przeznaczone do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa. Na terenie inwestycji planowane jest również zamontowanie ławek i koszy na śmieci.

MAZOWSZE DLA KLIMATU: Wartość wniosku: 100.000,00 zł. w tym dotacja 70.000,00 zł.  „Modernizacja systemu retencji w ramach zagospodarowania terenu działki nr 294 w Woli Duckiej”.
Zakres robót objętych wnioskiem:

  • oczyszczenie (odmulenie) zbiornika wodnego,
  • umocnienie skarpy brzegowej zbiornika retencyjnego płotkiem faszynowym,
  • wyprofilowanie skarpy i zasypanie humusem na długości linii brzegowej,
  • oczyszczenie terenu,
  • przygotowanie terenu pod nasadzenia niskie i wysokie,
  • spulchnienie i wstępne wyrównanie,
  • zmiana urodzajna pod nasadzenia,
  • nasadzenia roślin liściastych,
  • nasadzenia traw i bylin ozdobnych.

MAZOWSZE DLA LOKALNYCH CENTRÓW INTEGRACYJNYCH: Wartość wniosku 260.000,00 zł w tym wartość dotacji 200.000,00 zł. „Utworzenie lokalnego centrum integracji mieszkańców poprzez budowę świetlicy wiejskiej w m. Góraszka, gm. Wiązowna”. Zakres robót obejmie prace wykończeniowe: stolarka okienna i drzwiowa, roboty malarskie, wyposażenie łazienek trwale związane z obiektem, montaży grzejników, instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej w tym montaż gniazd, włączników i punktów świetlnych, posadzek i sufitów wraz z tynkami.

MAZOWSZE DLA SOŁECTW: Wartość wniosku 180.000,00 zł. w tym dotacja 90.000,00 zł. „Zagospodarowanie  terenów wraz z doposażeniem świetlic w Sołectwach Bolesławów, Boryszew, Duchnów, Glinianka I, Góraszka oraz Pęclin, gm. Wiązowna”. Bolesławów – plac zabaw i siłownia plenerowa. Boryszew – modernizacja placu zabaw, Duchnów – budowa siłowni plenerowej, Glinianka I – Zakup RTV i AGD do nowopowstałej świetlicy wiejskiej. Góraszka – Zakup RTV i AGD do nowopowstałej świetlicy wiejskiej, Pęclin – nasadzenia zieleni oraz budowa mat zacieniających nad placem zabaw.

MAZOWSZE DLA CZYSTEGO POWIETRZA: Wartość wniosku: 62.400,00, w tym przyznana dotacja: 46.800,00 zł. „Akcje edukacyjno-informacyjne”. Warsztaty dla dorosłych z zakresu nieekologicznych źródeł ogrzewania, EKOBus – Mobilne centrum Edukacji – edukacja mieszkańców np. podczas imprez plenerowych, Stanowiska Gier VR – gra w której ratuje się planetę w przestrzeni okularów wirtualnych, Stanowiska quizowe dla dzieci podczas imprez w szkole i pikników, Gry ekologiczne z zakresu ochrony powietrza – do wykorzystania w szkołach i podczas pikników, 4 spektakle połączone z animacją dla dzieci ze szkół podstawowych.

MAZOWSZE DLA SENIORÓW: wartość wniosku 40.000,00 zł. (100% wsparcia) III Piknik zdrowotno-integracyjny Rady Seniorów Gminy Wiązowna pn. ,,W zdrowym ciele – zdrowy senior” dla seniorów 60+ z terenu Gminy Wiązowna.

MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP: Wartość wniosku 40.000,00 zł (100% wsparcia). Wniosek obejmuje remont instalacji elektrycznej w garażu bojowym OSP Malcanów.

MAZOWSZE DLA ZWIERZĄT: Wartość wniosku 20.000,00 zł w tym dotacja 10.000,00 zł. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Wiązowna”. Zadanie dotyczy sterylizacji bądź kastracji psów i kotów właścicielskich i wolnożyjących z terenu gminy Wiązowna oraz ujęcie ich w systemie identyfikacji zwierząt (czipowanie).

MAZOWSZE DLA DZIAŁKOWCÓW: Wartość wniosku: 50.000,00 zł. w tym dotacja 20.000,00 zł + wkład własny ROD 10.000,00 zł. „Modernizacja istniejącego WC na terenie ogródków działkowych „Malcanów-Brzezina” w Gminie Wiązowna”. Zakres planowanych prac: wykonanie podejścia kanalizacyjnego i wodnego wraz z przyłączami, przebudowa 1 kabiny i wyposażenie w muszle sedesową stalową, zainstalowanie umywalki stalowej i baterii umywalkowej, malowanie ścian, wymiana pokrycia dachowego z ondulinowego na blachodachówkę, remont schodków zewnętrznych, modernizacja oświetlenia na energooszczędne.

Data opublikowania strony: 08/02/2024