mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Dotacja dla firm. Zyskaj 5 tys. zł

Dotacja dla firm. Zyskaj 5 tys. zł

Banknot 200 zł. Utrzymany w brązowych barwach. Na pierwszym planie z profilu głowa mężczyzny w koronie
Dotacje można pozyskiwać z rożnych źródeł (Foto: pixabay.com)

Dyrektor Urzędu Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzących działalność w określonych branżach.

Wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 5 tys. zł.

Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1. posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
  2. na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów wskazanym w poniższej tabeli,
  3. działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 31 marca 2021 r.,
  4. przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.,
  5. nie przekroczyli liczby uzyskanych dotacji określonej w ww. rozporządzeniu.

Więcej informacji na stronie: https://otwock.praca.gov.pl/

Data opublikowania strony: 29/04/2021