Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Dotacje dla NGO. Nabór do komisji konkursowej

Dwa otwarte laptopy. Męska ręka, która trzyma długipis pokazuje nim coś na lezących na biurku dokumentach
Najszybszy i najprostszy sposób to wypełnienie dokumentów przez internet (foto: pixabay. com)

Zapraszamy do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach ww. otwartych konkursów ofert. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 stycznia 2023 r.

Członkowie komisji będą mieli do zaopiniowania oferty dotyczące realizacji zadań publicznych Gminy Wiązowna  na rok 2023 z zakresów: turystyki i krajoznawstwa; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz na realizację zadań publicznych Gminy Wiązowna  na lata 2023-2025 z zakresów: ochrony i promocji zdrowia; pomocy społecznej; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Programie współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia (formularz pod tekstem) można składać do 3 stycznia  2023 r. osobiście w Urzędzie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna), lub drogą elektroniczną na adres: m.grzegrzolka@wiazowna.pl z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej”.

Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 27/12/2022