Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Dotacje z UE. Nabór wniosków

Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis

Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura ogłasza nabór wniosków na dotacje z Unii Europejskiej w pięciu obszarach tematycznych.

LGD Natura i Kultura, ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotację można uzyskać w pięciu obszarach:

1. „Rozwój działalności gospodarczej, w tym bazującej na OZE, kluczem do sukcesu”.
2. „Mój biznes – Utworzenie działalności gospodarczej szansą na lepsze jutro”.
3. „Inicjatywy społeczne w formie zajęć, szkoleń i warsztatów, w szczególności obejmujące grupy defaworyzowane”.
4. „Ochrona, kultywowanie i rozwój tradycji obszaru LGD oraz ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych”.
5. „Infrastruktura dla mieszkańców obszaru LGD”.

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 11 lutego i potrwa do 25 lutego. Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej: http://www.naturaikultura.pl/…/nabory-wnios…/nabory-trwajace

Przypominamy również, że szkolenie dotyczące zasad naborów i wypełniania biznesplanu odbędzie się 4 lutego o godzinie 9:30 w Urzędzie Gminy Karczew. Wymagane jest jedynie wysłanie zgłoszenia na adres: biuro@naturaikultura.pl.

Data opublikowania strony: 01/02/2019