Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Druga ścieżka rowerowa. Powstają kolejne odcinki

Budowa ścieżki rowerowej w Pęclinie. Betonowa konstrukcja. Wykop. Asfaltowa ulica.
Odcinki stanowią kolejny etap budowy ścieżek rowerowych w Gminie Wiązowna w ramach projektu „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna”

Trwa budowa kolejnych odcinków drugiej ścieżki rowerowej w ramach zadania „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna”.

Obecnie budują się ścieżki rowerowe lub ciągi pieszo-rowerowe na następujących odcinkach:

  1. ul. Pęclińska w Wiązownie i Duchnowie od ul. Słonecznej do ul. Miętowej;
  2. ul. Zamkowa i ul. Krótka w Pęclinie oraz ul. Dworska w Dziechcińcu od wysokości posesji przy ul. Zamkowej 19 do ul. Majowej w Dziechcińcu;
  3. ul. Armii Krajowej w Lipowie od ul. Jasnej w Lipowie do ul. Łąkowej w Gliniance;
  4. fragment ul. Wawrzynieckiej w Gliniance oraz ul. Napoleońska w Gliniance od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego przy Ośrodku Zdrowia w Gliniance do ul. Wrzosowej w Gliniance.

Ze względu na warunki atmosferyczne, opady deszczu oraz śniegu, wysoki poziom wód gruntowych, sytuację epidemiczną w kraju, a także długi czas oczekiwania na niektóre materiały budowlane, przewidujemy, że realizacja wymienionych odcinków zakończy się w maju b.r.

Jeszcze w tym miesiącu zamierzamy ogłosić przetarg na budowę:

  1. ścieżki rowerowej na ul. Pęclińskiej w Duchnowie i ul. Zamkowej w Pęclinie na odcinku od ul. Miętowej do posesji przy ul. Zamkowej 19;
  2. ciągu pieszo-rowerowego na ul. Mazowieckiej w Malcanowie oraz ul. Armii Krajowej od ul. Kotliny w Malcanowie do ul. Jasnej w Lipowie.

W ramach realizowanego projektu została wykonana już nakładka asfaltowa na ul. Dębowej i Modrzewiowej w Wiązownie (strefa ruchu), ścieżka rowerowa na ul. Kąckiej od ul. Modrzewiowej do ul. Słonecznej. Wprowadzono organizację ruchu wyznaczającą strefę ruchu na ul. Słonecznej w Wiązownie. Wybudowano ścieżkę rowerową oraz ciąg pieszo-rowerowy na ul. Lubelskiej w Wiązownie – odcinek od ul. Boryszewskiej do ul. Polnej. Ponadto uzupełnieniem realizowanego projektu stanowi wybudowany w latach poprzednich ciąg pieszo-rowerowych w Dziechcińcu i Malcanowie, a także fragment ciągu pieszo-rowerowego w Gliniance.

Odcinki stanowią kolejny etap budowy ścieżek rowerowych w Gminie Wiązowna w ramach projektu „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Oś Priorytetowa RPO WM: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną; działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; poddziałanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT.

W ramach projektu wybudujemy prawie 10 km drogi dla rowerów wraz z parkingiem dla jednośladów. To ważna budowa, bo znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa rowerzystów, w tym dzieci, które na rowerach dojeżdżają do szkół. Całkowita wartość tego projektu to prawie 12,4 mln zł.

Nowa ścieżka będzie podążała z Duchnowa przez Wiązownę, Pęclin do Dziechcińca, gdzie połączy się z ciągiem pieszo-rowerowym prowadzącym do Malcanowa. Dalej pojedziemy przez Lipowo aż do Szkoły Podstawowej w Gliniance.

Więcej informacji na ten temat udziela Tomasz Mielnicki – Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl 

Logo programu unijnego

Data opublikowania strony: 17/03/2022