Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Druga sesja nowej Rady Gminy. Zapraszamy 18 grudnia do urzędu

uroczysta sesja 22.11.2018

18 grudnia o godz. 16.15 zapraszamy do Urzędu Gminy Wiązowna na drugą sesję nowej rady, na której nasi przedstawiciele będą debatować nad 18 projektami uchwał. Najważniejszy z nich dotyczy budżetu na 2019 rok, w którym szacunkowe dochody planowane są na kwotę 88.370.780,71 zł, a wydatki na 98.389.269,81 zł.

Głównym składnikiem dochodów jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), planowany na 30,2 mln zł. Budżet gminy po stronie wydatków bieżących (bez inwestycji) to przede wszystkim oświata, gdzie łączne nakłady przekroczą kwotę 29,6 mln zł (planowana subwencja oświatowa z budżetu państwa to niecałe 14 mln zł.). Na pomoc społeczną wraz z obsługą programu „Rodzina 500+” przewidziano 17,9 mln zł.

Na inwestycje (wydatki majątkowe) w przyszłym roku zaplanowaliśmy 25.769.171,73 zł. Na spłatę zobowiązania za wykonane robót budowlanych w ramach zadania „Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Gminie Wiązowna” wydamy ponad 9 mln zł. Na Centrum Aktywności Lokalnej pójdzie ponad 5 mln zł, na modernizację i budowę dróg blisko 4 mln zł, a na targowisko „Mój Rynek” – 2,4 mln zł. Na ścieżki rowerowe planujemy wydać 1,7 mln zł, na budowę świetlic i zagospodarowanie terenu – 1,2 mln zł, na budowę wodociągów i kanalizacji – 717 tys. zł, na E-usługi dla e-kultury – 438 tys. zł, na E-Archiwum – 206 tys. zł, a na oświetlenie uliczne – 361 tys. zł. Planujemy przeznaczyć 300 tys. zł na dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Wiązownie. Na pozostałe inwestycje zaplanowano kwotę 388 tys. zł.

Ponad 1,14 mln zł planujemy przekazać jako pomoc rzeczowa i finansowa Powiatowi Otwockiemu na prace na drogach powiatowych w naszej gminie. Ważnym zadaniem, mającym wpływ na rozwój naszej gminy, jest komunikacja (ZTM, L, „Warszawa+”), na którą planujemy wydać o 261 tys. zł więcej niż w tym roku, tj. jest 2,8 mln zł. Wiąże się to z uruchomieniem nowej linii lokalnej „L” Michałówek – Sulejówek oraz przystąpieniem do programu „Warszawa+”. W przyszłym roku na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, dzielonego na zebraniach przez mieszkańców poszczególnych sołectw i osiedli, wydamy prawie 1 mln zł.

Do 30 września mieszkańcy mogli składać wnioski do budżetu na 2019 rok. W sumie do urzędu wpłynęło ich 188. Wszystkie zostały gruntownie przeanalizowane i część z nich trafiła do projektu. Analizy dokonano pod kątem możliwości finansowych gminy, służenia jak największej liczbie mieszkańców oraz tego, czy pomysły mieszkańców mieszczą się w zakresie kompetencji samorządu. Po uchwaleniu budżetu wszyscy, którzy złożyli wniosek, zostaną poinformowani o tym, czy znalazł się on w budżecie, czy też nie.

Ponadto radni pochylą się nad Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok 2019, który określa lokalną strategię działania w zakresie m.in. profilaktyki oraz pomocy osobom uzależnionym, jak również w związku z mijającą kadencją zajmą się ogłoszeniem wyborów organów jednostek pomocniczych sołectw i osiedli.

Radni debatować będą również nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek inwestycyjnych w gminie Wiązowna, który obejmie trzy obszary o łącznej powierzchni około 1,46 ha. Są to: działka nr ew. 603 w Kącku,  działka nr ew. 145/1 w Gliniance oraz działka nr ew. 389 w Duchnowie.  Na tej ostatniej ma powstać Duchnowski Dom Kultury wraz z boiskiem sportowym oraz placem zabaw dla dzieci. To inwestycja, na którą z niecierpliwością czekają mieszkańcy miejscowości.

To tylko niektóre z projektów uchwał, więcej pod tekstem, gdzie znajdą Państwo porządek obrad oraz projekty. Sesja jak zwykle jest otwarta dla mieszkańców, a odbędzie się 18 grudnia w Urzędzie Gminy Wiązowna, początek o godz. 16.15. Zapraszamy również na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady. Zachęcamy także do obejrzenia bezpośredniej  transmisja z sesji.

Szczegółowych informacji udziela Paula Woźnica – Inspektor Wydziału Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, kom. 603 209 701, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 14/12/2018