mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

„Duchnów Wspólna II”. Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

„Duchnów Wspólna II”. Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Rozpoczynamy wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów Wspólna II” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt jest wyłożony w dniach od 27 października 2022 r. do 17 listopada 2022 r.

Zasięg projektu planu został pokazany na poniższej mapie:

Treść projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniona jest poniżej. Z dokumentami tymi można zapoznać się także w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna w godzinach pracy Urzędu: pon. 10-18, wt.-pt. 8-16. W okresie wyłożenia projekt planu wraz z prognozą będzie dostępny na stronie bip.wiazowna.pl/ w zakładce: Planowanie przestrzenne – Ogłoszenia dotyczące projektów planów miejscowych.

Zapraszamy na dyskusję publiczną, dotyczącą projektu ww. planu miejscowego, która odbędzie się 14 listopada 2022 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, Wiązowna od godz. 17.00.

Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2022 r., w sposób podany w obwieszczeniu Wójta Gminy Wiązowna dostępnym poniżej.

Więcej informacji udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego:

Sławomir Burbicki zastępca naczelnika w Wydziale Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16, e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl

Dominika Sorokin, podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, pok. nr 5, tel. 22 512 58 19, e-mail: d.sorokin@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 27/10/2022