bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Ekologia, ochrona powietrza i zwierząt. Złóż wniosek, zyskaj 20 tys. zł

Banknoty 200-złotowe zwinięte w rulony i ustawione jeden obok drugiego
(Foto: Adobe Stock)

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów na realizację zadań w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. Można uzyskać nawet 20 tys. zł na działania proekologiczne.

Dotację można otrzymać na realizację działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach.

Cele realizacji zadania to:

  1. upowszechnienie wiedzy mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i/lub ochrony środowiska przed hałasem;
  2. zwiększenie świadomości społeczeństwa odnośnie wpływu jakości powietrza na zdrowie człowieka oraz wpływu każdego człowieka na stan powietrza;
  3. zwiększenie świadomości społeczeństwa odnośnie wpływu hałasu na zdrowie człowieka oraz możliwości ograniczenia hałasu w środowisku;
  4. promocja rozwiązań wpływających na poprawę jakości powietrza i/lub ochronę środowiska przed hałasem oraz docelowo na zdrowie mieszkańców.

Co można zorganizować w ramach dotacji? Może być to m.in.:

  1. prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza i/lub ochrony środowiska przed hałasem, w tym m.in.: organizacja konferencji, wykładów, warsztatów, spotkań, konkursów, festynów, itp.;
  2. opracowanie, wydruk i dystrybucja broszur, publikacji, ulotek informujących o problemie zanieczyszczenia powietrza i/lub wpływie hałasu na środowisko;
  3. przygotowanie i emisja: audycji, piosenek, spotów, teledysków związanych z tematyką ochrony powietrza i/lub ochrony środowiska przed hałasem.

Katalog działań nie jest zamknięty. Dobór działań powinien być dostosowany do specyfiki zadania konkursowego.

Można złożyć nie więcej niż jedną ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 20 000 zł.

Oferty należy składać do 29 marca wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Emisji i Ochrony Powietrza Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych: Piotr Wojciechowicz (22 597 90 82) oraz Wioletta Buszko 22 597 90 96.

Więcej informacji na stronie: mazovia.pl

Data opublikowania strony: 08/03/2021