bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Forum Przedsiębiorczości ma 25 lat

Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna, chcąc uczcić jubileusz 25-lecia działalności, postanowiło pozostawić po sobie trwały ślad.

Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna to jedna z najdłużej działających w naszej gminie organizacji. Przez ćwierć wieku forum realizowało swoje cele statutowe w różnych formach, np. organizując szkolenia i prezentacje związane z różnymi dziedzinami prawa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej. Angażowało się w sprawy lokalne, podejmując stanowiska, adresowane do władz Gminy Wiązowna, w kwestiach istotnych dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Ważną rolę odgrywała działalność charytatywna. Forum, a także jego poszczególni członkowie, zawsze wspierali finansowo, rzeczowo i osobiście organizowane przez gminę imprezy (Półmaraton Wiązowski, Dożynki, Dni Gminy Wiązowna) oraz indywidualne osoby o szczególnych potrzebach lub uzdolnieniach. Przez wiele lat prowadzili liczne działania integracyjne, takie jak: charytatywne bale karnawałowe, kuligi, letnie pikniki towarzyskie z atrakcjami, wycieczki krajowe i zagraniczne oraz bardzo lubiane, wspólne wyjazdy do teatru.

Chcąc uczcić jubileusz 25-lecia działalności, stowarzyszenie postanowiło pozostawić po sobie trwały ślad. W kwietniu członkowie forum uroczyście posadzili platan w Gminnym Parku Centrum, a 11 maja w lesie pomiędzy Malcanowem a Lipowym – około 450 sadzonek buków w ramach projektu “Leśne Gospodarstwa Węglowe”.

To jest nasz wkład w walkę o poprawę klimatu! – powiedział prezes Włodzimierz Piechowicz. Towarzyszyła nam liczna grupa przyjaciół oraz rodziny, wśród nich bardzo dużo dzieci, a więc cel edukacyjny został zrealizowany. Jedną z sadzonek posadził wójt Janusz Budny, który podziękował władzom i członkom stowarzyszenia za dotychczasową działalność i bardzo pożyteczny pomysł na uczczenie jubileuszu. Na zakończenie podziękowaliśmy Leśnikom za pomoc w organizacji oraz wszyscy wszystkim za wszystko. Impreza zakończyła się pysznym tortem.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Jolanta Koczorowska
Członek Forum Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna

 

 

 

Data opublikowania strony: 12/07/2019