Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wnioski do budżetu na 2024 r. i fundusz sołecki. Ty zdecyduj!

Nowa altana na placu zabaw w Gliniance II
Nowa altana na placu zabaw w Gliniance II (foto: UG Wiązowna)

Pod koniec sierpnia ruszyły spotkania, na których mieszkańcy, jak co roku, decydują o przeznaczeniu środków sołeckich na 2024 rok. Do rozdysponowania będzie 1 532 704,29 zł. Do końca września można także składać wnioski do budżetu na różnego rodzaju inicjatywy.

Wnioski do budżetu na rok 2024

Zaczął się czas, w którym trzeba zaplanować nasze wspólne wydatki na 2024 r. Powoli przystępujemy do tworzenia przyszłorocznego budżetu. Jak w ubiegłym roku tak i w tym chcemy, by mieszkańcy mieli na ten proces wpływ. By ich najważniejsze potrzeby znalazły odzwierciedlenie w ostatecznych decyzjach finansowych.

Od początku poprzedniej kadencji samorządu mieszkańcy mogą składać w Urzędzie Gminy Wiązowna tzw. wnioski do budżetu. Realizacja wszystkich nie była możliwa, ale dzięki współpracy mieszkańców, radnych i urzędników zrealizowaliśmy już ich sporo.

Warto spotkać się ze swoimi sąsiadami, porozmawiać, wspólnie zastanowić się, co w okolicy jest najpilniejsze do zrobienia. Swoje pomysły mogą też zgłaszać organizacje pozarządowe, a także przedsiębiorcy. Na wszystkie wnioski odpowiemy po uchwaleniu budżetu przez Radę Gminy Wiązowna.

Każdy może też złożyć wniosek do budżetu gminy na rok 2024. Propozycja przedstawiona we wniosku powinna dotyczyć zadań, które realizuje nasz samorząd. Przy pracach nad budżetem nasi urzędnicy wezmą pod uwagę pomysły mieszkańców i organizacji pozarządowych, możliwość realizacji działania w ciągu roku i możliwości finansowe. Na Państwa wnioski czekamy do 30 września. Wzór wniosku znajduje się po tabelą z harmonogramem zebrań sołeckich.

Zachęcamy Państwa do zaangażowania w tej kwestii. Warto współdecydować o tym, jak rozwija się nasza okolica! Niech nikogo nie zniechęca fakt nieprzyznania środków w danym budżecie. Należy je ponawiać w kolejnych latach, aż w końcu znajdą się pieniądze na ich realizację.

Fundusz sołecki – ponad 1,5 mln zł do wydania

W ciągu ostatnich kilku lat kwota przeznaczana na fundusz sołecki zwiększała się i wynosiła: w 2019 r. – 990 247,90 zł, w 2020 r. – 1 132 651,89 zł, w 2021 r. – 1 266 778,99 zł, a w 2022 r. – 1 343 747,72 zł. To bardzo ważne pieniądze z punktu widzenia sołectw i osiedli.

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, przeznaczone do dyspozycji mieszkańców sołectw i osiedli Gminy Wiązowna. Kwota środków uzależniona jest m.in. od liczby mieszkańców sołectwa i wyliczana jest co roku na podstawie wzoru określonego w ustawie o funduszu sołeckim. O przeznaczeniu określonej kwoty decyduje zebranie mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu.

Dzięki tym środkom w ubiegłym roku zakupiono nowe sprzęty i wyposażenie dla naszych Ochotniczych Straży Pożarnych, zorganizowano imprezy sołeckie (np. z okazji Dnia Dziecka czy Mikołajek), zakupiono kruszywo do utwardzenia i wyrównania dróg i nowe urządzenia na place zabaw (np. w Lipowie zamontowano linarium, w Dziechcińcu stół betonowy do tenisa stołowego i zestaw street workout), zadbano o tereny sołeckie i świetlice (w Gliniance II powstała altana, w Izabeli zamontowano oświetlenie tarasu oraz placu zabaw, w Dziechcińcu wykonano oświetlenie altany), powstała też dokumentacja projektowa (na budowę dróg w Majdanie, w Rzakcie, Porębach czy budowę boiska rekreacyjnego przy świetlicy w Boryszewie), wykonano monitoring kolejnych ulic w gminie.

Podejmowane przez mieszkańców przedsięwzięcia muszą spełniać trzy warunki: służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy oraz być zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Wiązowna. Zadania własne gminy obejmują sprawy m.in.: gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, gminnych dróg, ulic, placów, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, kultury, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Nad każdym przedsięwzięciem debatują mieszkańcy danego sołectwa, którzy są uprawnieni do głosowania (mają status stałego mieszkańca sołectwa i uprawnienia do głosowania na danym terenie – można to sprawdzić w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego, tel. 22 512 58 36), uczestniczący w zebraniu sołeckim.

Wniosek na zadanie, które należy sfinansować z funduszu, składa się na zebraniu. Może go złożyć sam sołtys, rada sołecka lub zarząd osiedla albo co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach określonych środków. Podejmowane przedsięwzięcia muszą spełniać trzy warunki: służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy oraz być zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Wiązowna. Pamiętajmy, aby kierować się zasadą oszczędności, gospodarności i celowości. Lepiej zdecydować się na dwa razy większe zadania niż kilka mniejszych, bo wtedy mają one szansę na realizację.

Więcej informacji na temat działalności sołtysów i funduszu sołeckiego udziela Marzena Szulik, Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 83, e-mail: m.szulik@wiazowna.pl

HARMONOGRAM ZEBRAŃ DOTYCZĄCYCH

ROZDYSPONOWANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp. Miejscowość Dzień Miesiąc Dzień tygodnia Godzina Miejsce
1. Bolesławów 1 wrzesień piątek 18.00 Świetlica, Rzakta, ul. Mokra 4
2. Boryszew 11 wrzesień poniedziałek 18.00 Świetlica, Boryszew 4B
3. Czarnówka 5 wrzesień wtorek 18.00 Remiza OSP, Glinianka, ul. Napoleońska 48
4. Duchnów 23 sierpień środa 18.00 Świetlica, Duchnów, ul. Wspólna 157
5. Dziechciniec 7 wrzesień czwartek 18.00 Świetlica, Dziechciniec, ul. Majowa 42
6. Emów Osiedle 14 wrzesień czwartek 18.00 Urząd Gminy, Wiązowna, ul. Lubelska 59
7. Glinianka I 8 wrzesień piątek 18.00 Remiza OSP, Glinianka, ul. Napoleońska 48
8. Glinianka II 13 wrzesień środa 18.00 Plac zabaw, Glinianka, ul. Polna
9. Góraszka 5 wrzesień wtorek 18.00 Świetlica, Góraszka, ul. Mickiewicza 74
10. Izabela 25 sierpień piątek 18.00 Świetlica, Izabela, ul. Postępu 23
11. Kąck 12 wrzesień wtorek 18.00 Świetlica, Kąck, ul. Malownicza 21
12. Kopki 12 wrzesień wtorek 18.00 Świetlica, Kopki, ul. Trakt Napoleoński 35
13. Kruszówiec 4 wrzesień poniedziałek 18.00 Remiza OSP, Glinianka, ul. Napoleońska 48
14. Lipowo 6 wrzesień środa 18.00 Świetlica, Lipowo, ul. Wierzbowa 1
15. Majdan 15 wrzesień piątek 18.00 Świetlica, Majdan, ul. Klubowa 8,
16. Malcanów 30 sierpień środa 18.00 Remiza OSP, Malcanów, ul. Mazowiecka 22
17. Michałówek 23 sierpień środa 18.00 Świetlica, Izabela, ul. Postępu 23
18. Parkowe Osiedle 11 wrzesień poniedziałek 18.00 Przedszkole, Wiązowna, Os. Parkowe 17
19. Pęclin 13 wrzesień środa 18.00 Świetlica, Pęclin, ul. Wierzbowa 1b
20. Poręby 30 sierpień środa 18.00 Świetlica, Poręby 27A
21. Radiówek Osiedle 8 wrzesień piątek 18.00 Świetlica, Radiówek 1A
22. Rudka Osiedle 25 sierpień piątek 18.00 U przewodniczącej, Rudka, ul. Biesiadna 9
23. Rzakta 22 sierpień wtorek 18.00 Świetlica, Rzakta, ul. Mokra 4
24. Stefanówka 25 sierpień piątek 18.00 Świetlica, Stefanówka, ul. Sowia 8
25. Wiązowna Gminna 11 wrzesień poniedziałek 18.00 Pawilon Kultury, Wiązowna, ul. Lubelska 53
26. Wiązowna Kościelna 19 wrzesień wtorek 18.00 Urząd Gminy Wiązowna, Wiązowna, ul. Lubelska 59
27. Wola Ducka 14 wrzesień czwartek 18.00 Świetlica, Wola Ducka, ul. Słoneczna 19
28. Wola Karczewska 11 wrzesień poniedziałek 18.00 Dom Kultury, Wola Karczewska, ul. Doliny Świdra 6
29. Zakręt 18 wrzesień poniedziałek 18.00 Szkoła, Zakręt, ul. Szkolna 11
30. Żanęcin 14 wrzesień czwartek 18.00 Świetlica, Żanęcin, ul. Rajska 2

Data opublikowania strony: 06/07/2023