Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

1,3 mln zł do podziału z funduszu sołeckiego. Zdecyduj, na co!

Sto złotych zwinite w rulonik i ustawone w dwóch rzędach na sztorc
(Foto: Adobe Stock)

Corocznie mieszkańcy sołectw i osiedli Gminy Wiązowna, na zebraniach sami wybierają przedsięwzięcia do realizacji z funduszu sołeckiego. W ciągu ostatnich kilku lat kwota przeznaczana na fundusz sołecki zwiększała się i wynosiła w 2019 r. - 990 247,90 zł, w 2020 r. - 1 132 651,89 zł, w 2021 r. - 1 266 778,99 zł, a w 2022 r. - 1 343 747,72 zł.

Fundusz sołecki jako budżet sołectw odgrywa istotną rolę w rozwoju miejscowości. Dzięki niemu powstają place zabaw, a te, które już istnieją, są modernizowane. Budowane są także siłownie plenerowe czy inne miejsca do rekreacji i odpoczynku, powstają altany. Fundusz sołecki przyczynia się także do integracji mieszkańców. Za te pieniądze mieszkańcy organizują pikniki czy imprezy aktywizujące, np. z okazji Dnia Dziecka. Z tych funduszy modernizuje się i wyposaża świetlice, kupuje nowe meble czy sprzęt AGD i RTV. Dzięki tym środkom można także na bieżąco naprawiać drogi na terenie sołectw czy osiedli.  

Ze środków z funduszu sołeckiego powstał m.in. plac zabaw wraz z siłownią przy świetlicy wiejskiej w Żanęcinie. Na tym terenie, w 2019 r., zamontowano pierwszy w gminie street workout (system drążków, ławek, poręczy i drabinek), który pozwala trenować i ćwiczyć z wykorzystaniem masy własnego ciała. Sołectwo Żanęcin sukcesywnie przeznaczało środki na nowe elementy wyposażenia placu przy świetlicy. Dzięki temu mieszkańcy mogą spędzać czas wolny aktywnie. Takie place zabaw, siłownie plenerowe czy place sołeckie z miejscem na odpoczynek i rekreację są na terenie całej gminy.  

Niektóre przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego nie powstałyby, gdybyśmy nie wsparli ich środkami z budżetu gminy. Przykładem mogą tu być nowo powstałe świetlice wiejskie. Sołectwo Majdan w 2017 r. i 2018 r. przeznaczyło większość funduszu na budowę obiektu. W 2016 r. ze środków z budżetu gminy zlecono wykonanie projektu świetlicy, dzięki temu w 2017 r. rozpoczęto jej wznoszenie. Ukończono ją w 2018 r. Koszt budowy i zagospodarowania terenu wokół (wykonano monitoring, instalację alarmową, zakupiono sprzęt AGD, meble, wykonano nawierzchnię bezpieczną pod istniejącym placem zabaw, wymieniono nawierzchnię boiska) wyniósł ponad 600 tys. zł. Sołectwo Majdan przeznaczyło na ten cel ponad 50 tys. zł. W sierpniu – przez cały miesiąc – są tam organizowane Wakacje Blisko Domu, dla dzieci z naszej gminy.  

Przykład Żanęcina czy Majdanu, ale także innych sołectw pokazuje, że fundusz sołecki realnie kształtuje nasze najbliższe sąsiedztwo. W sierpniu i wrześniu odbywać się będą zebrania sołeckie, podczas których mieszkańcy ponownie rozdysponują swoje fundusze na 2023 r. Harmonogram zebrań sołeckich dostępny jest w prasie lokalnej, na tuwiazowna.pl, a także na tablicach ogłoszeń. W każdym spotkaniu wezmą udział przedstawiciele zarządu gminy.  

Kto, jak, kiedy i gdzie zgłasza wniosek?

Wniosek na zadanie, które należy sfinansować z funduszu, składa się na zebraniu. Może go złożyć sam sołtys, rada sołecka lub zarząd osiedla albo co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach określonych środków. Podejmowane przedsięwzięcia muszą spełniać trzy warunki: służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy oraz być zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Wiązowna. Pamiętajmy, aby kierować się zasadą oszczędności, gospodarności i celowości. Lepiej zdecydować się na dwa razy większe zadania niż kilka mniejszych, bo wtedy mają one szansę na realizację.

Wnioski do budżetu na 2023 r.

Do 30 września będzie można także składać wnioski do budżetu na 2023 r. Warto spotkać się ze swoimi sąsiadami, porozmawiać, wspólnie zastanowić się, co w okolicy jest najpilniejsze do zrobienia. Swoje pomysły mogą też zgłaszać organizacje pozarządowe, a także przedsiębiorcy. Na wszystkie wnioski odpowiemy po uchwaleniu budżetu przez Radę Gminy Wiązowna do końca stycznia 2023 r.

Zachęcamy Państwa do zaangażowania się w tej kwestii. Warto współdecydować o tym, jak rozwija się nasza okolica! Niech nikogo nie zniechęca fakt nieprzyznania środków w danym budżecie. Należy je ponawiać w kolejnych latach, aż w końcu znajdą się pieniądze na ich realizację.

Więcej informacji udziela na temat funduszu sołeckiego Justyna Sadkowska, tel. 22 512 58 81, e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 01/07/2022