radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Gmina Wiązowna. Mamy budżet na 2019 rok

Gmina Wiązowna. Mamy budżet na 2019 rok

Najważniejsza uchwała ostatniej sesji Rady Gminy Wiązowna w 2018 roku została podjęta. Mamy budżet na 2019 rok. Zakłada on szacunkowe dochody na kwotę 88.370.780,71 zł, a wydatki na 98.389.269,81 zł.

Głównym składnikiem dochodów jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), planowany na 30,2 mln zł. Budżet gminy po stronie wydatków bieżących (bez inwestycji) to przede wszystkim oświata, gdzie łączne nakłady przekroczą kwotę 29,6 mln zł (planowana subwencja oświatowa z budżetu państwa to niecałe 14 mln zł.). Na pomoc społeczną wraz z obsługą programu „Rodzina 500+” przewidziano 17,9 mln zł.

Na inwestycje (wydatki majątkowe) w przyszłym roku zaplanowaliśmy 25.769.171,73 zł. Na spłatę zobowiązania za wykonane robót budowlanych w ramach zadania „Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Gminie Wiązowna” wydamy ponad 9 mln zł. Na Centrum Aktywności Lokalnej pójdzie ponad 5 mln zł, na modernizację i budowę dróg blisko 4 mln zł, a na targowisko „Mój Rynek” – 2,4 mln zł. Na ścieżki rowerowe planujemy wydać 1,7 mln zł, na budowę świetlic i zagospodarowanie terenu – 1,2 mln zł, na budowę wodociągów i kanalizacji – 717 tys. zł, na E-usługi dla e-kultury – 438 tys. zł, na E-Archiwum – 206 tys. zł, a na oświetlenie uliczne – 361 tys. zł. Planujemy przeznaczyć 300 tys. zł na dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Wiązownie. Na pozostałe inwestycje zaplanowano kwotę 388 tys. zł.

Ponad 1,14 mln zł przekażemy jako pomoc rzeczową i finansową Powiatowi Otwockiemu na prace na drogach powiatowych w naszej gminie. Ważnym zadaniem, mającym wpływ na rozwój naszej gminy, jest komunikacja (ZTM, L, „Warszawa+”), na którą planujemy wydać o 261 tys. zł więcej niż w tym roku, tj. jest 2,8 mln zł. Wiąże się to z uruchomieniem nowej linii lokalnej „L” Michałówek – Sulejówek oraz przystąpieniem do programu „Warszawa+”. W przyszłym roku na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, dzielonego na zebraniach przez mieszkańców poszczególnych sołectw i osiedli, wydamy prawie 1 mln zł.

Do 30 września mieszkańcy mogli składać wnioski do budżetu na 2019 rok. W sumie do urzędu wpłynęło ich 188. Wszystkie zostały gruntownie przeanalizowane i część z nich trafiła do projektu. Analizy dokonano pod kątem możliwości finansowych gminy, służenia jak największej liczbie mieszkańców oraz tego, czy pomysły mieszkańców mieszczą się w zakresie kompetencji samorządu. Wszyscy, którzy złożyli wniosek, zostaną do końca stycznia poinformowani o tym, czy znalazł się on w budżecie czy nie.

Ponadto radni pochylili się nad Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok 2019, który określa lokalną strategię działania w zakresie m.in. profilaktyki oraz pomocy osobom uzależnionym. Ogłoszone zostały (w związku z mijającą kadencją) wybory organów jednostek pomocniczych sołectw i osiedli. O terminach wyborów w poszczególnych jednostkach pomocniczych będziemy informowali Państwa na naszej stronie.

Radni debatowali również nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek inwestycyjnych w gminie Wiązowna, który obejmie trzy obszary o łącznej powierzchni około 1,46 ha. Są to: działka nr ew. 603 w Kącku, działka nr ew. 145/1 w Gliniance oraz działka nr ew. 389 w Duchnowie. Na tej ostatniej ma powstać Duchnowski Dom Kultury wraz z boiskiem sportowym oraz placem zabaw dla dzieci. To inwestycja, na którą z niecierpliwością czekają mieszkańcy miejscowości.

To tylko niektóre z podjętych uchwał. Wszystkie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej. Zapraszamy również na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie do pobrania są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji udziela Paula Woźnica – Inspektor Wydziału Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, kom. 603 209 701, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 22/12/2018