mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ogłoszenie o pracę

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ogłoszenie o pracę

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radiówku
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma swoją siedzibę w Radiówku (Foto: UG Wiązowna)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie zatrudni pracownika socjalnego. Dokumenty można składać do 11 lutego.

Wymagania niezbędne to:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe;
 4. wykształcenie: dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny lub dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych albo dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie;
 5. minimum 2-letni staż pracy na stanowisku pracownika socjalnego;
 6. prawa jazdy kat. B oraz własny samochód osobowy;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. mile widziana umiejętność tworzenia dokumentacji aplikacyjnych o środki unijne lub w realizacji zadań finansowanych ze środków UE z zakresu pomocy społecznej.

Wymagania dodatkowe:

 1. specjalizacja zawodowa w zakresie pracy socjalnej ze społecznością lokalną,
 2. szkolenia w zakresie organizowania społeczności lokalnych,
 3. doświadczenie zawodowe w strukturach organizacyjnych pomocy społecznej,
 4. samodzielność w działaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy,
 5. zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia,
 6. łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych,
 7. profesjonalizm oraz umiejętność zachowania bezstronności w pracy z klientem pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w terminie, jeżeli zostaną złożone w zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym ( w tym numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej), do 11 lutego do godz. 16.00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie Radiówek 25 (decyduje data wpływu do GOPS) z dopiskiem na kopercie ,,Oferta pracy stanowisko Pracownik socjalny” – oferta nr SSK. 110.1.2021.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach pracy pod nr tel. 22 780 46 59.

Data opublikowania strony: 01/02/2021