mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

GOPS Wiązowna. Szukamy pracownika socjalnego

GOPS Wiązowna. Szukamy pracownika socjalnego

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Rozmowa kwalifikacyjna to jeden z najważniejszych elementów rekrutacji (Foto: Fotolia.pl)

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie zatrudni pracownika socjalnego.

Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie;
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe;
  4. wykształcenie: dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny lub dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych albo dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie;
  5. prawa jazdy kat. B oraz własny samochód osobowy;
  6. nieposzlakowana opinia;
  7. mile widziana umiejętność tworzenia dokumentacji aplikacyjnych o środki unijne lub w realizacji zadań finansowanych ze środków UE z zakresu pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym (decyduje data wpływu do GOPS) z podanym adresem zwrotnym do 6 kwietnia do godz. 16.00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie – Radiówek 25 05-462 Wiązowna – z dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy stanowisko Pracownik Socjalny – oferta nr SSK 110.2.2021”.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiązownie pod nr tel. 605 634 005.

Data opublikowania strony: 30/03/2021