bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja. Nabór wniosków do projektu

Ogłoszenie o naborze wniosków

Informujemy Państwa o naborze wniosków do projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”, który trwa do 2 lutego 2023 r.

Projekt jest skierowany do firm, które planują rozpocząć, bądź działają czynnie w sektorze gospodarki wodnościekowej. W ofercie mamy 28 szkoleń, które są zarekomendowane przez Radę ds. Kompetencji w sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. W ostatnich dniach nastąpiła zmiana Rekomendacji Rady w celu lepszego dopasowania do aktualnych warunków rynku pracy i potrzeb pracodawców. I tak m.in. wprowadzone 3 nowe usługi rozwojowe:

  1. Korzystanie z dostępnych otwartych narzędzi systemu informacji geograficznych,
  2. Montowanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
  3. Rekultywacja składowisk odpadów i innych terenów zdegradowanych.

W większości proponowanych usług skrócono czas ich trwania oraz zostały zaktualizowane maksymalne kwoty dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika.

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Katarzyna Jakubas

Agencja Rozwoju Regionalnego “ARLEG” S.A. Biuro w Głogowie

Facebook Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.

Strona Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.

Data opublikowania strony: 26/01/2023