Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Inwestycje 2022 r. Wodociągi, kanalizacja i ścieżki rowerowe

Fragment okładki styczniowego numeru "Powiązań"

W budżecie na 2022 r. zarezerwowano rekordowe wydatki na inwestycje w wysokości 41 900 553,01 zł. Kwota ta została rozłożona na 92 zadania. Inwestycje gminne dotyczą wielu ważnych dla mieszkańców obszarów życia oraz obejmują zasięgiem wszystkie miejscowości. O budżecie i inwestycjach zaplanowanych na ten rok piszemy w najnowszym numerze “Powiązań”.

Wiele planowanych przedsięwzięć to budowa oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze gminy, co sukcesywnie przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców. Część inwestycji, podobnie jak w poprzednim roku budżetowym, to poprawa systemu drogowego, od drobnych napraw i utwardzeń jezdni po kilkumilionowe, wieloetapowe zadania drogowe. Systematycznie rozwijana jest również infrastruktura dla pieszych i rowerów, co podnosi atrakcyjność i dostępność miejscowości. Istotne miejsca w wydatkach zajmują również budowa mieszkań komunalnych i innych obiektów architektury użyteczności publicznej (świetlic, pumtracków) oraz projekty i remonty istniejących budynków.

Z myślą o następnych latach i dalszym rozwoju gminy, będziemy opracowywać koncepcje oraz projektować miejsca przeznaczone dla użytku mieszkańców. Będzie to budowa Gminnego Rodzinnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wiązownie, dostosowanie budynku urzędu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz budowa ośrodków zdrowia. Realizacja zadań z funduszu sołeckiego także znalazła swoje odbicie w zaplanowanym budżecie, a jak pokazują doświadczenia z poprzednich lat, są one szczególnie ważne dla lokalnych społeczności.

Zachęcamy Państwa do sięganie po nasz bezpłatny biuletyn “Powiązania”, w którym co miesiąc, a w sezonie wakacyjnym co dwa miesiące, w “Pasku inwestycyjnym” pokazujemy stan zaawansowania inwestycji w poszczególnych sołectwach zaplanowanych na dany rok. Wykaz wszystkich inwestycji z ostatnich lat znają Państwo także na mapie inwestycyjnej dostępnej w zakładce “W twojej okolicy“.

Więcej informacji na temat gminnych inwestycji zaplanowanych na ten rok można uzyskać w Wydziale Inwestycji pod nr tel. 22 512 58 62, 22 512 58 63, 22 512 58 66.

Data opublikowania strony: 18/01/2022