Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Kolejne odcinki drugiej ścieżki rowerowej. Umowy podpisane

Umowy na kolejne odcinki ścieżki podpisane. Wkrótce ruszą prace budowlane
Umowy na kolejne odcinki ścieżki podpisane. Wkrótce ruszą prace budowlane (Foto: UG Wiązowna)

Dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszych ofert, które wpłynęły w ramach przetargu nieograniczonego dla zadania w ramach „Rozwoju systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna”. Podpisaliśmy umowy na realizację inwestycji. 

W ramach tego zadania wybudujemy cztery odcinki: 

  1. I – o długości 1,26 km ciąg pieszo-rowerowy lub ścieżkę rowerową na ul. Pęclińskiej w Wiązownie i Duchnowie od ul. Słonecznej do ul. Miętowej w Duchnowie;
  2.  II – o długości 1,6 km ciąg pieszo-rowerowy lub ścieżkę rowerową na fragmencie ul. Zamkowej, ul. Krótkiej w Pęclinie, ul. Dworskiej w Dziechcińcu do ul. Majowej w Dziechcińcu;
  3. III – o długości 1,6 km ciąg pieszo-rowerowy lub ścieżkę rowerową na ul. Armii Krajowej w Lipowie od ul. Jasnej w Lipowie do ul. Łąkowej w Gliniance;
  4. IV – o długości 0,93 km ciąg pieszo-rowerowy lub ścieżkę rowerową na ul. Napoleońskiej w Gliniance od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego (wysokość dawnego Gimnazjum w Gliniance) do ul. Wrzosowej w Gliniance.
Nr odcinka  Wykonawca  Cena ofertowa brutto 
1.  Tomiraf Sp. z o.o. Sp.k.  667 111,08 zł 
2.  Tomiraf Sp. z o.o. Sp.k.  1 686 542,16 zł 
3.  Tomiraf Sp. z o.o. Sp.k.  1 435 758,66 zł 
4.  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.  1 391 825,48 zł 

Wybudowany ciąg pieszo-rowerowy będzie miał szerokość 3 m, natomiast ścieżka rowerowa – 2 m. Zostaną one wykonane z nawierzchni asfaltowej, powstaną również zjazdy indywidualne, zjazdy publiczne oraz elementy odwodnienia drogi.

Cztery odcinki stanowią kolejny etap budowy ścieżek rowerowych w Gminie Wiązowna w ramach projektu „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Oś Priorytetowa RPO WM: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną; działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; poddziałanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT.

Mieszkańcy muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu, stosowania się do czasowej organizacji oraz – jeśli będzie to konieczne – jazdę wyznaczonymi objazdami. 

Zakończyły się już prace przy budowie fragmentu przy ul. Kąckiej w Wiązownie (od ul. Dębowej do ul. Słonecznej). Powstała tam asfaltowa ścieżka rowerowa o szerokości 2 m i długości 550 m. Koszt tego odcinka to prawie 250 tys. zł. Więcej na ten temat pisaliśmy w materiale: Druga ścieżka rowerowa. Odcinek na ul. Kąckiej gotowy

Obecnie trwa w starostwie postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID na ul. Duchnowską w Wiązownie, ul. Zamkową w Pęclinie oraz fragmentu ul. Armii Krajowej w Lipowie, które będą stanowiły kolejny etap budowy ścieżek rowerowych w Gminie Wiązowna. Przetarg na ich wykonanie planujemy ogłosić w IV kwartale br.

W ramach projektu wybudujemy prawie 10 km drogi dla rowerów wraz z parkingiem dla jednośladów. To ważna budowa, bo znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa rowerzystów, w tym dzieci, które na rowerach dojeżdżają do szkół. Całkowita wartość tego projektu to prawie 12,4 mln zł.

Nowa ścieżka będzie podążała z Duchnowa przez Wiązownę, Pęclin do Dziechcińca, gdzie połączy się z ciągiem pieszo-rowerowym prowadzącym do Malcanowa. Dalej pojedziemy przez Lipowo aż do Szkoły Podstawowej w Gliniance.

Więcej informacji na ten temat udziela Tomasz Mielnicki – Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl 

 

Data opublikowania strony: 25/08/2021