Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Koniec konsultacji społecznych. Programy współpracy z NGO

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: pixabay.com)

Zakończyliśmy konsultacje społeczne dotyczące projektów Uchwał Rady Gminy Wiązowna w sprawie przyjęcia: „Wieloletniego programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023-2027” oraz  „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

Celem konsultacji było uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy na temat projektów programów. Konsultacje przeprowadzono w terminie od 19 sierpnia do 2 września 2022 r. Przeprowadzono je w formie pisemnej.

Projekty Uchwał Rady Gminy Wiązowna w sprawie przyjęcia: „Wieloletniego programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023-2027” oraz  „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” udostępnione zostały do publicznego wglądu w okresie konsultacji w:

1) w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna;

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna – zakładka „konsultacje społeczne”;

3) na stronie internetowej www.tuwiazowna.pl.

Nie wpłynął żaden wniosek. Protokoły z konsultacji zostały zamieszczone pod tekstem, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązowna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32, 603 117 322 e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 21/09/2022