bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Konkurs na zadanie publiczne. Wyniki

60 lat Advit Wiązowna. Piknik 15 października. Początek godz. 12.00

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Organizacja obchodów 60-lecia Klubu Sportowego Advit Wiązowna”.

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Wiązowna ogłasza wynik otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem nr 144.685.2022 Wójta Gminy Wiązowna  z dnia  5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wiązowna w roku 2022.

Termin składania ofert upłynął 3 października 2022 . W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta od organizacji pozarządowej, Klubu Sportowego Advit Wiązowna. Oferta spełniła wymogi formalne i została skierowana do oceny merytorycznej.

W dniu 12 października 2022 r. Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta dokonała oceny merytorycznej złożonej oferty. Oferta spełniła wymagania konkursowe.

 

L.p. Podmiot składający ofertę Wnioskowana kwota Przyznana kwota Ocena Komisji
1 Klub Sportowy Advit Wiązowna 18.000,00 zł 18.000,00 zł Pozytywna

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w kolejnych konkursach ofert na realizację zadań publicznych. Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 22 512 58 32, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 12/10/2022