mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Konkurs na zadanie publiczne. Wyniki

Konkurs na zadanie publiczne. Wyniki

60 lat Advit Wiązowna. Piknik 15 października. Początek godz. 12.00

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Organizacja obchodów 60-lecia Klubu Sportowego Advit Wiązowna”.

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Wiązowna ogłasza wynik otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem nr 144.685.2022 Wójta Gminy Wiązowna  z dnia  5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wiązowna w roku 2022.

Termin składania ofert upłynął 3 października 2022 . W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta od organizacji pozarządowej, Klubu Sportowego Advit Wiązowna. Oferta spełniła wymogi formalne i została skierowana do oceny merytorycznej.

W dniu 12 października 2022 r. Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta dokonała oceny merytorycznej złożonej oferty. Oferta spełniła wymagania konkursowe.

 

L.p. Podmiot składający ofertę Wnioskowana kwota Przyznana kwota Ocena Komisji
1 Klub Sportowy Advit Wiązowna 18.000,00 zł 18.000,00 zł Pozytywna

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w kolejnych konkursach ofert na realizację zadań publicznych. Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 22 512 58 32, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 12/10/2022