mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Konkurs ofert dla NGO. Wyniki

Konkurs ofert dla NGO. Wyniki

Litery NGO na drewnianych kolockach ustawione jeden na drugim
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: Adobe Stock)

Rozstrzygnęliśmy konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. Oto wyniki.

W dniu 7 grudnia 2021 roku Wójt Gminy Wiązowna ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresach:

 1. Ochrona i promocja zdrowia:

Zadanie nr 1. Wspomaganie osób uzależnionych i ich rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Wiązowna, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
  • Zadanie nr 1. Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie piłki nożnej dla mieszkańców Gminy Wiązowna oraz udział drużyn piłki nożnej w turniejach i rozgrywkach ligowych w różnych kategoriach wiekowych w 2022 roku.
  • Zadanie nr 2. Prowadzenie zajęć sportowo – aktywizujących: „Ćwiczenia ruchowo – sportowe dla dorosłych, szczególnie dla seniorów” w 2022 roku.
  • Zadanie nr 3. Organizacja i przeprowadzenie turnieju tańca towarzyskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w rywalizacji drużynowej oraz konfrontacji par tanecznych.
  • Zadanie nr 4. Organizacja i przeprowadzenie imprezy biegowej dla mieszkańców Gminy Wiązowna i gmin sąsiadujących.
  • Zadanie nr 5. Upowszechnianie sportów zimowych z elementami grapplingu.
  • Zadanie nr 6. Organizacja i przeprowadzenie cyklu minimum 10 Turniejów Grand Prix Wiązowny w tenisie stołowym w roku 2022.
 2. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa:
 • Zadanie nr 1. Organizacja wystawy „Świat widziany oczami podróżnika” połączona z zajęciami i warsztatami tematycznymi dla dzieci i uczniów.
 • Zadanie nr 2. Opracowanie i wydanie publikacji popularnonaukowej na temat działań wojennych na terenie Gminy Wiązowna i powiatu otwockiego w latach 1944 – 1945.
 • Rozbudowa i konserwacja Szlaku Fortyfikacji Przedmoście Warszawa na terenie Gminy Wiązowna.
 • Organizacja letniego wypoczynku dla harcerzy i zuchów oraz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wiązowna połączonego z zajęciami edukacyjnymi w zakresie technik przetrwania, pierwszej pomocy przedmedycznej, terenoznawstwa i ochrony przyrody.
 1. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Zadanie nr 1. Organizacja wystawy „Samuraje – legendy i fakty” z imprezami towarzyszącymi takimi jak zajęcia, warsztaty i wykłady dla dzieci i uczniów na temat kultury mieszkańców dalekiego wschodu.

Termin składania ofert upłynął 29 grudnia 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 15 ofert od organizacji pozarządowych na zadania w poszczególnych zakresach. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

W dniu 30 grudnia 2021 r. Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem wójta dokonała oceny merytorycznej złożonych ofert. 14 ofert spełniło wymagania konkursowe, a podział środków wygląda następująco:

L.p. Zadanie publiczne NGO Kwota dofinansowania
1 Wspomaganie osób uzależnionych i ich rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Wiązowna, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. Stowarzyszenie „KROKUS – WIĄZOWNA” 35.000,00 zł
2 Fundacja Inspirująca 0,00 zł
3 Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie piłki nożnej dla mieszkańców Gminy Wiązowna oraz udział drużyn piłki nożnej w turniejach i rozgrywkach ligowych w różnych kategoriach wiekowych w 2022 roku. KS Advit Wiązowna 150.000,00 zł
4 KS Glinianka 60.000,00 zł
5 LUKS Rzakta 38.000,00 zł
6 Prowadzenie zajęć sportowo – aktywizujących: „Ćwiczenia ruchowo – sportowe dla dorosłych, szczególnie dla seniorów” w 2022 roku. KS Advit Wiązowna 20.000,00 zł
7 Organizacja i przeprowadzenie turnieju tańca towarzyskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w rywalizacji drużynowej oraz konfrontacji par tanecznych. UKS Fast-Step 20.000,00 zł
8 Organizacja i przeprowadzenie imprezy biegowej dla mieszkańców Gminy Wiązowna i gmin sąsiadujących. Klub Team ZabieganeDni 10.000,00 zł
9 Upowszechnianie sportów zimowych z elementami grapplingu. UKS Zakręt 5.000,00 zł
10 Organizacja i przeprowadzenie cyklu minimum 10 Turniejów Grand Prix Wiązowny w tenisie stołowym w roku 2022. GKTS Wiązowna 7.500,00 zł
11 Organizacja wystawy „Świat widziany oczami podróżnika” połączona z zajęciami i warsztatami tematycznymi dla dzieci i uczniów. Stowarzyszenie „Więzy” 4.000,00 zł
12 Organizacja wystawy „Samuraje – legendy i fakty” z imprezami towarzyszącymi takimi jak zajęcia, warsztaty i wykłady dla dzieci i uczniów na temat kultury mieszkańców dalekiego wschodu. Stowarzyszenie „Więzy” 8.000,00 zł
13 Opracowanie i wydanie publikacji popularnonaukowej na temat działań wojennych na terenie Gminy Wiązowna i powiatu otwockiego w latach 1944 – 1945. Stowarzyszenie Pro Fortalicium 5.000,00 zł
14 Rozbudowa i konserwacja Szlaku Fortyfikacji Przedmoście Warszawa na terenie Gminy Wiązowna. Stowarzyszenie Pro Fortalicium 5.000,00 zł
15 Organizacja letniego wypoczynku dla harcerzy i zuchów oraz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wiązowna połączonego z zajęciami edukacyjnymi w zakresie technik przetrwania, pierwszej pomocy przedmedycznej, terenoznawstwa i ochrony przyrody. Chorągiew Stołeczna ZHP 10.000,00 zł

Zapraszamy Organizacje Pozarządowe do udziału w kolejnych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 30/12/2021