Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Kwalifikacja wojskowa 2023 r. Sprawdź kogo dotyczy obowiązek

W tym roku kwalifikacji wojskowej podlegają osoby urodzone w 2004 roku. Termin przeprowadzenia kwalifikacji dla naszej gminy to 16-18 maja 2023 r. Kwalifikacja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ulicy Komunardów 10.

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym, a mają ukończony 18 rok życia.

Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa!

Zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny niestawienie się bez uzasadnionej przyczyny może skutkować grzywną albo przymusowym doprowadzeniem przez Policję.

KTO PODLEGA TEGOROCZNEJ KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ?

 • mężczyźni urodzeni w 2004 roku;
 • mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby, które w latach 2021 i 2022:
 1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności;
 • kobiety urodzone w latach 1999-2004, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia wyższe, lub naukę w szkołach policealnych na określonych kierunkach; (lekarskim, weterynaryjnym, pielęgniarskim, psychologicznym, analityki medycznej czy ratownictwa medycznego);
 • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

JAK WYGLĄDA KWALIFIKACJA WOJSKOWA?

 1. Sprawdzenie tożsamości;
 2. Badanie psychologiczne i lekarskie;
 3. Otrzymanie kategorii zdolności do służby wojskowej;
 4. Wstępne przeznaczenie do poszczególnych rodzajów służby wojskowej;
 5. Rozmowa z przedstawicielem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Garwolinie, dotycząca możliwości podjęcia służby w Wojsku Polskim;
 6. Wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej;
 7. Nadanie stopnia wojskowego “szeregowego” i przeniesienie do rezerwy pasywnej.

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ?

 1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (świadectwa lub zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki), posiadane kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia (np. prawo jazdy);
 3. Posiadaną dokumentację medyczną.

KATEGORIE ZDOLNOŚCI DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ:

Podczas kwalifikacji Powiatowa Komisja Lekarska przydziela każdej orzekanej osobie jedną czterech kategorii zdolności do służby wojskowej:

 • A – zdolny(a) do czynnej służby wojskowej;
 • B – czasowo niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, co oznacza, że aktualny stan zdrowia nie pozwala na pełnienie tej służby, natomiast w okresie do 12 lub 24 miesięcy od dnia badania rokuje nadzieję na odzyskanie zdolności do jej pełnienia. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została niezdolność;
 • D – niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przewidzianych dla terytorialnej służby wojskowej;
 • E – trwale i całkowicie niezdolny)a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

W przypadku braku możliwości stawienia się na kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu (np. ze względu na egzamin maturalny lub inną ważną przyczynę), wójt wyznacza inny termin do 19 maja, który jest ostatnim dniem kwalifikacji dla mieszkańców powiatu otwockiego.

O konieczności zmiany terminu należy poinformować telefonicznie lub e-mailem do pracownika urzędu właściwego do spraw wojskowych – Karol Bronikowski, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl

info: Wojskowe Centrum Rekrutacji w Garwolinie

Data opublikowania strony: 20/04/2023