Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

„Liderzy inwestycji”. Na Mazowszu jesteśmy w pierwszej 10.

Białe tło. Napis: Wspólnota. Liderzy inwestycji. Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2020-2022
Jest nowy ranking „Liderzy inwestycji. Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2018-2020” (Grafika: Wspólnota)

Pismo „Wspólnota” opublikowało zestawienie „Liderzy inwestycji. Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2018-2020”. Nasza gmina kolejny raz znalazła się w pierwszej 10. gmin wiejskich na Mazowszu. W zestawieniu ogólnopolskim zajęła 51 lokatę.

Opublikowano kolejny ranking wydatków inwestycyjnych samorządów czasopisma „Wspólnota”. Pod uwagę wzięto całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2020-2022).

W zestawieniu przeanalizowano wydatki 16 województw i 18 miast wojewódzkich, 48 miast na prawach powiatu, 314 powiatów, 258 miast powiatowych, 630 miast innych oraz 1513 gmin wiejskich. W obliczeniach brano pod uwagę średnie wydatki inwestycyjne samorządów w przeliczeniu na mieszkańca.

Gmina Wiązowna znalazła się na 51 miejscu (w poprzednik ranking 59) spośród 1513 gmin wiejskich, jakie wzięto pod uwagę w rankingu. Średnie wydatki inwestycyjne per capita w latach 2018-2020 wyniosły 2297,60 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Nasza gmina – w porównaniu z przednim zestawieniem za lata 2018-2020 –  skoczyła o jedno oczko w górę – na ósmą pozycję na Mazowszu.

Cały ranking dostępny jest na stronie: http://www.wspolnota.org.pl.

Metoda rankingu jest niezmienna od lat, dzięki czemu pozwala analizować zmiany pozycji poszczególnych jednostek samorządowych. Autorzy – prof. Paweł Swianiewicz, kierownik Zakładu Studiów Społeczno-Ekonomicznych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Julita Łukomska, adiunkt w Katedrze Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego – pod uwagę wzięli całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach (2020–2022). To pozwala uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu.

Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza w mniejszych jednostkach, cechują się cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, aby potem okresowo spadać do niższego poziomu. W przypadku miast wojewódzkich i miast na prawach powiatu uwzględniono też wartość inwestycji finansowanych przez spółki komunalne.

Źródło: wspolnota.org.pl

Data opublikowania strony: 13/10/2023