bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Lipowo

Liczba mieszkańców: 405 (stan na 31.12.2023 r.)
Kod pocztowy: 05-408 Glinianka

Lipowo – dawniej Ulisie lub Uleś. Obecna nazwa pochodzi od dużej, podwójnej lipy rosnącej przy drodze przechodzącej przez wieś. Okolice dzisiejszej wsi zamieszkane były w już epoce kamienia, w okresach paleolitu, 14-10 tysięcy lat temu (znaleziska krzemiennych grotów strzał i narzędzi) i neolitu (ślady osadnictwa). Wykopaliska archeologiczne ujawniły pozostałości osady z epoki brązu (osada z okresu halsztackiego). Kolejne ślady pochodzą z okresu wpływów rzymskich, przy czym zachowana jest ciągłość aż do późnego średniowiecza (XIII-XIV/XV w.).

W wieku XII weszła w skład Księstwa Mazowieckiego, a po inkorporacji Mazowsza do Korony (1526 r.) znalazła się na pograniczu ziemi czerskiej i ziemi warszawskiej województwa mazowieckiego I Rzeczypospolitej. Wieś związana z pobliskim ośrodkiem dworskim położonym na granicy Lipowa i Glinianki (dawne miasto prywatne Wawrzyńczew, 1557).

Źródło: wikipedia.org

Jeśli chcesz powiększyć obraz, w lewym górnym roku kliknij “Zobacz w Mapach Google”.

frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen>

Kliknij w zdjęcie, jeśli chcesz je powiększyć.

Jeśli chcesz sprawdzić, jak dojechać do Lipowa – skorzystaj z mapy Google.

Jeśli chcesz wyszukać konkretny adres, skorzystaj z Gminnego Portalu Mapowego.

Na terenie Lipowa znajdują się przystanki autobusowe ZTM (Armii Krajowej i Wierzbowa) linii 720.

Linia W11 Wola Karczewska – Wiązowna:

Zbigniew Mnich Lipowo

Zbigniew Mnich
tel. 696 436 697
email: jcb2010zm@gmail.com

Starszy mężczyzna w ciemnym garniturze i niebieskiej koszuli.

Stanisław Bogucki
okręg wyborczy: Lipowo, Kopki, Malcanów
tel. 665 861 722
email: s.bogucki@wiazowna.pl

rok: 2024
kwota: 49 708,43 zł

+

rok: 2023
kwota: 55 014,06 zł

+

rok: 2022
kwota: 42 643,19 zł

+

rok: 2021
kwota: 39 917,70 zł

+

rok: 2020
kwota: 35 373,10 zł

+

rok: 2019
kwota: 30 536,53 zł

+

rok: 2018
kwota: 25 380,36zł

+

rok: 2017
kwota: 20 155,98 zł
+

rok: 2016
kwota: 18 659,16 zł
+

rok: 2015
kwota: 17 038,31 zł
+

rok: 2024

– Pomoc rzeczowa dla powiatu w postaci wykonanej dokumentacji projektowej budowy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Mostów w Woli Karczewskiej i ul. Łąkowej w Lipowie / wartość: 100 000 zł
– Zagospodarowanie terenu dz. 147 w Lipowie / wartość: 10 000 zł

rok: 2023

– Rozwój systemu dróg gminnych w gminie Wiązowna – ul. Trakt Napoleoński / wartość: 6 480 000 zł
– Budowa i modernizacja peronów i wiat przystankowych / wartość: 524 000 zł
– Pomoc rzeczowa dla powiatu – projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Mostów w Woli Karczewskiej i ul. Łąkowej / wartość: 125 000 zł

rok: 2022

– Rozwój systemu dróg gminnych w gminie Wiązowna – ul. Trakt Napoleoński/całkowita wartość: 7 000 000 zł
– Budowa świetlicy wiejskiej w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna/wartość: 557 000 zł
– Budowa wodociągu od mostu Złotej Wilgi (dz. nr. 296/12,296/11,296/5)/wartość: 15 000 zł
– Pomoc rzeczowa dla powiatu w postaci wykonanej dokumentacji projektowej budowy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Mostów w Woli Karczewskiej i ul. Łąkowej /wartość: 150 000 zł

rok: 2021

– Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody/ wartość: 40 000 zł
– Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania “Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2709W ulicy Napoleońskiej z drogą powiatową Nr 2710
– W ulicą Łąkową na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka w Gminie Wiązowna” / wartość: 103 050 zł
– Budowa świetlicy wiejskiej w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna / wartość: 50 000 zł
– Budowa drogi publicznej – ul. Wypoczynkowej / wartość: 20 000 zł
– Przebudowa drogi gminnej nr 270832 W do granicy z Otwockiem / wartość: 792 290 zł
– Budowa sieci wodociągowej dz. nr ew. 181/8, 181/7, 181/9, 181/13 / wartość: 100 000 zł
– Budowa sieci wodociągowej dz. nr ew. 132/10 / wartość: 15 000 zł

rok: 2020
– Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2709W w miejscowości Malcanów i Lipowo / 20000,00 zł
– Przebudowa drogi gminnej Lipowo-Kopki-Dziechciniec / 67241,00 zł

rok: 2019

– Budowa oświetlenia w ul. Wierzbowej / wartość: 8 500 zł
– Budowa oświetlenia w ul. Wypoczynkowej / wartość: 8 500 zł
– Budowa wodociągu w ul. Armii Krajowej / wartość: 61 940 zł

rok: 2018

– Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2709W na dwóch odcinkach Lipowo-Malcanów i Lipowo-Glinianka / wartość: 125 000 zł
– Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna (Glinianka, Lipowo, Malcanów, Dziechciniec, Pęclin, Wiązowna Kościelna, Duchnów) / wartość: 95 000 zł

rok: 2017

– Zagospodarowanie terenu dz. 147 / wartość: 10 844,02 zł

rok: 2016

– Przebudowa drogi gminnej Lipowo – Kopki – Dziechciniec / wartość: 200 000 zł
– Budowa drogi publicznej – ul. Wypoczynkowa / wartość: 50 000 zł
– Zagospodarowanie terenu dz. 147 / wartość:14 580,00 zł
– Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 2706W na ul. Wawrzyniecka / wartość: 20 000 zł
– Rozbudowa infrastruktury sportowej w Lipowie / wartość: 27 000 zł

rok: 2015

– Remont ul. Wypoczynkowej / wartość: 19 089,60 zł
– Budowa drogi gminnej Lipowo – Kopki – Dziechciniec. Projekt budowy drogi na odcinku o długości 3 km / wartość: 5 000 zł
– Wykonanie przyłącza wodociągowego do placu zabaw
– Przebudowa drogi dojazdowej do studni głębinowej nr 3 na SUW Lipowo
– Zmiana lokalizacji ogrodzenia terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej ze studni nr 3 na SUW Lipowo

Jeśli chcesz podzielić się z sąsiadami istotnymi dla Was informacjami, jeśli chcesz dodać do strony swoje zdjęcia z Waszej okolicy, jeśli chcesz uzupełnić informacje na stronie albo jeśli masz jakiś pomysł i do jego realizacji chcesz zaangażować sąsiadów, napisz do nas, a my umieścimy te informacje na Waszej stronie. Czekamy na wiadomości od Ciebie pod adresem tukontakt@wiazowna.pl

 

Place zabaw, boiska i siłownie plenerowe na terenie Gminy Wiązowna

 

 

 

 

Kliknij w mapkę. Obrazek się powiększy

Na tej stronie znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące sołectwa. To wirtualna, bardzo lokalna tablica informacyjna. Dowiesz się stąd, jakie decyzje w sprawie Twojej wsi podjęła rada gminy, znajdziesz tu istotne adresy i telefony. I najważniejsze – jeśli zechcesz podzielić się ze swoimi sąsiadami ważną, ciekawą dla Was wiadomością, wyślij ją nam na adres tukontakt@wiazowna.pl – tu ją umieścimy! To, ile będzie się działo na tej stronie i jak wiele będzie tu istotnych informacji zależy także od Ciebie! Pomóż nam tworzyć ciekawy serwis. Zapraszamy do współpracy!

Data opublikowania strony: 31/07/2015