Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Od 13 grudnia do publicznego wglądu

Od 13 grudnia 2023 r. do 5 stycznia 2024 r. wyłożymy do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna Niezapominajki – Aleja Kwiatów Polskich” oraz projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn.: „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza”, „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza II, Duchnów Aktywizacja Gospodarcza III” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Zasięg projektu planu pn. „Wiązowna Kościelna Niezapominajki – Aleja Kwiatów Polskich” został pokazany na poniższej mapie:

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna Niezapominajki – Aleja Kwiatów Polskich

Zasięg projektu planu pn. „Wiązowna Kościelna Niezapominajki – Aleja Kwiatów Polskich” został pokazany na  mapie dostępnej poprzez  System Informacji Przestrzennej Wiązowna na Portalu mapowy – WK Niezapominajki – Al. Kw. Polskich.

Natomiast projekty zmian trzech planów miejscowych obejmują tylko zmiany części tekstowych: „w zakresie dopuszczalnych mocy urządzeń fotowoltaicznych”, a w przypadku planu pn: „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza” również w zakresie rozszerzenia możliwego zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Plany dostępne są poprzez System Informacji Przestrzennej Wiązowna na Portalu mapowym – DAG, DAG II i DAG III.

Z treścią projektów będzie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązowna w godzinach pracy Urzędu: pon. 10-18, wt.-pt. 8-16. W okresie wyłożenia projekty planów wraz z prognozami będą dostępne na stronie www.tuwiazowna.pl oraz www.bip.wiazowna.pl/ w zakładce: Planowanie przestrzenne – Ogłoszenia dotyczące projektów planów miejscowych.

Zapraszamy na dyskusje publiczne, dotyczące projektów ww. planów:

  • 18 grudnia 2023 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59, Wiązowna od godz. 16:00 – dyskusja publiczna na temat projektu planu pn. „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza III”;
  • 18 grudnia 2023 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59, Wiązowna od godz. 16:30 – dyskusja publiczna na temat projektu planu pn. „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza II”;
  • 18 grudnia 2023 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna ul.  Lubelska 59, Wiązowna od godz. 17:00 – dyskusja publiczna na temat projektu planu pn. „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza”;
  • 19 grudnia 2023 r. (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59, Wiązowna od godz. 16:00 – dyskusja publiczna na temat projektu planu pn. „Wiązowna Kościelna Niezapominajki – Aleja Kwiatów Polskich”.

Uwagi do projektów planów będzie można składać w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2024 r., w sposób podany w obwieszczeniu Wójta Gminy Wiązowna dostępnym poniżej.

Więcej informacji udziela Joanna Sarnowska – Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16, e-mail: j.sarnowska@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 06/12/2023