Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nabór do komisji konkursowej oceniającej oferty złożone przez NGO na 2024 rok

Litery NGO na drewnianych kolockach ustawione jeden na drugim
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: Adobe Stock)

Centrum Usług Społecznych ogłosiło otwarty konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Wiązowna w 2024 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Zapraszamy do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej złożone oferty. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 lutego.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Programie współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia (formularz pod tekstem) można składać do 19.02.2024 r. osobiście w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna  (Radiówek 25, 05-462 Wiązowna), lub drogą elektroniczną na adres: m.chodnicka@cuswiazowna.pl  z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej”.

Więcej informacji udziela Małgorzata Chodnicka – Zespół ds. Aktywnej Integracji, Programów i Projektów, tel. 22 780 46 59 w. 25, e-mail: m.chodnicka@cuswiazowna.pl

Data opublikowania strony: 12/02/2024