Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zmiany w budżecie przyjęte

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiązowna 17.07.2023 r. Radni siedzą przy stołach ustawionych w literę u. Na ścianie wyświetla się plik z uchwałą. Na ścianie godło Polski i herb gminy.
sesja Rady Gminy Wiązowna w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Podczas nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 17 lipca radni zdecydowali o przyjęciu 5 projektów uchwał. Głównym powodem zwołania sesji było podjęcie zmian budżetowych.

Radni zajęli się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 32 069,00 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę tężni solankowej wraz z małą architekturą na placu centrum w Wiązownie.

Przyjęto również dwie uchwały w sprawie zmiany podjętych już uchwał przez Radę. W wyniku uzgodnień pomiędzy Gminą Wiązowna a Powiatem Otwockim uszczegółowiono sposób realizacji inwestycji i pomocy rzeczowej polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2707W ul. Malowniczej w Kącku oraz na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 2701W w Izabeli.

Na koniec Rada określiła tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Podjęcie uchwały wiązało się z wprowadzonymi zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 21/07/2023