bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Narodowy Spis Powszechny. Nabór uzupełniający na rachmistrzów w Gminie Karczew

Damska ręka trzyma srebrny długopis. Pisze nim coś na kartce
Wszelkie dokumenty należy wypełniać czytelnie. Taki też powinien być podpis (Foto: Adobe Stock)

Gmina Karczew ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów terenowych, którzy zajmą się przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na jej terenie. Nabór trwa do  31 marca.

Obowiązkowy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. rozpocznie się 1 kwietnia, a zakończy 30 czerwca 2021 r. Dane będą zbierane według stanu na 31 marca 2021 r. Przewidziano trzy metody do wyboru: samospis internetowy, spis telefoniczny oraz bezpośredni u rachmistrza terenowego.

Kandydat na spisowego rachmistrza terenowego musi spełnić następujące warunki:

 1. mieć skończone 18 lat,
 2. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 3. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 4. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

 1. kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem,
 2. przez cały okres trwania spisu będzie go obowiązywać tajemnica dotycząca wszelkiego rodzaju danych osobowych i statystycznych,
 3. rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które – w ramach umowy – zlecenie, otrzymuje wynagrodzenie.

Poniżej dokumenty do pobrania.

Formularz do pobrania – oferta kandydata na rachmistrza spisowego

Regulamin naboru rachmistrzów spisowych

Ogłoszenie o naborze

Wypełnioną dokumentację należy dostarczyć w terminie do 31 marca 2021 r.:

 1. osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca UM w Karczewie w godzinach pracy urzędu;
 2. wysłać e-PUAP-em;
 3. przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Narodowy Spis Powszechny 2021 r.” (decyduje data stempla pocztowego).

Więcej informacji pod nr tel. 22 780 65 16 wewn. 113, e-mail: gbs@karczew.pl

Data opublikowania strony: 23/03/2021