Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

NGO. Otwarte konkursy ofert na 2024 rok

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: pixabay.com)

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.

Aktualizacja: 29.12.2023 r.

Ogłoszono konkursy na realizację zadań rocznych.

Zakresy zadań rocznych:

1) turystyki i krajoznawstwa:

 • zadanie nr 1 – konserwacja i rozbudowa szlaku Przedmościa Warszawa na terenie gminy Wiązowna,
 • zadanie nr 2 – Organizacja wystawy pn. „Maski z różnych stron świata”,
 • zadanie nr 3 – Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim.

2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 • zadanie nr 1 – Wspomaganie osób uzależnionych i ich rodzin zamieszkujących na terenie gminy Wiązowna.

3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 • zadanie nr 1 – Organizacja otwartych zawodów strzeleckich,
 • zadanie nr 2 – Organizacja jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia „Bądźmy Razem” w Radiówku,
 • zadanie nr 3 – Rozwój osobisty przez teatr – warsztaty psychologiczno-teatralne,
 • zadanie nr 4 – Organizacja wystawy pn. „Ciekawi ludzie są wśród nas”,
 • zadanie nr 5 – Zwyczajny – niezwyczajny senior – warsztaty teatralne dla seniorów,
 • zadanie nr 6 – „Święto Sójki Glinieckiej” z tradycją,
 • zadanie nr 7 – Święto Sójki Glinieckiej – integracja Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Wiązowna.

4) wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej:

 • zadanie nr 1 – Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Wiązowna,
 • zadanie nr 2 – Organizacja Turnieju o Puchar Wójta Gminy Wiązowna pn. „Advit Cup”,
 • zadanie nr 3 – Udział Klubu Sportowego Glinianka w rozgrywkach A klasy Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej,
 • zadanie nr 4 – Organizacja cyklu turniejów wraz z turniejem głównym w ramach obchodów 20-lecia LUKS Rzakta,
 • zadanie nr 5 – Organizacja wydarzeń z zakresu sportów walki oraz akrobatyki,
 • zadanie nr 6 – Organizacja treningów, zawodów, obozów dla dzieci oraz dorosłych w dziedzinie lekkiej atletyki – biegi,
 • zadanie nr 7 – Organizacja II Biegu Niepodległości.

Na realizację zadań rocznych przeznaczono kwotę 368 500 zł

Uzupełnioną ofertę należy wygenerować w generatorze wniosków engo, wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione i dostarczyć do Urzędu Gminy Wiązowna do 3 stycznia 2024 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Poniżej link do generatora wniosków z aktualnie trwającymi otwartymi konkursami ofert: wiazowna.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.

Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32, 603 117 322, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 07/12/2023