bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Raport o dostępności. Sprawdź, czy nie musisz go wypełnić

Dwa otwarte laptopy. Męska ręka, która trzyma długipis pokazuje nim coś na lezących na biurku dokumentach

Do końca marca organizacje pozarządowe mają obowiązek złożyć raport dotyczący zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1062 z późn. zm.) wprowadza obowiązek raportowania stanu zapewniania dostępności przez każdy podmiot publiczny. Dotyczy to tych NGO, które mają Regon, są w przynajmniej 50% finansowane ze środków publicznych, oraz spełniają wymogi osoby prawnej wymienionej w art. 3 pkt 3 ustawy.

Do 31 marca 2021 r., a następnie co kolejne cztery lata, każdy podmiot publiczny musi opracować raport obrazujący przede wszystkim to, jak spełnia minimalne wymagania w zakresie zapewniania dostępności opisane w art.  6 ustawy. Raport ten powinien zostać przesłany do właściwego wojewody i opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej danego podmiotu lub jego stronie internetowej, jeśli nie posiada BIP.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/koordynatorzy-dostepnosci/raport-o-zapewnieniu-dostepnosci/

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 23/03/2021