Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Ogłosiliśmy konkursy na zadania dla NGO

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: pixabay.com)

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.

Ogłoszono konkursy na realizację zadań rocznych i wieloletnich.

Zakresy zadań rocznych:

1) turystyki i krajoznawstwa:

 • a) zadanie nr 1 – Rozbudowa szlaku Przedmościa Warszawa na terenie gminy Wiązowna,
 • b) zadanie nr 2 – Świat widziany oczami podróżnika,
 • c) zadanie nr 3 – Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim;

2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

 • a) zadanie nr 1 – Wspomaganie osób uzależnionych i ich rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Wiązowna;

3) ochrony i promocji zdrowia

 • a) zadanie nr 1 – Konsultacje z zakresu dietetyki, fizjoterapii i psychologii;

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

 • a) zadanie nr 1 – Organizacja otwartych zawodów strzeleckich,
 • b) zadanie nr 2 – Dni Teatru 2023 – prezentacje Wiązowskiego Teatru Muzycznego,
 • c) zadanie nr 3 – Organizacja wystawy – „Wielka historia w małej Wiązownie”.

Zakresy zadań wieloletnich:

1) ochrony i promocji zdrowia:

 • a) zadanie nr 1 – działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • b) zadanie nr 2 – organizacja akcji honorowego krwiodawstwa;

2) pomocy społecznej:

 • a) zadanie nr 1 – działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi;

3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 • a) zadanie nr 1 – prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie tenisa stołowego dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział zawodników i drużyn w turniejach oraz rozgrywkach ligowych i pucharowych w latach 2023-2025,
 • b) zadanie nr 2 – prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie piłki nożnej dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział drużyn w turniejach i rozgrywkach ligowych w różnych kategoriach wiekowych w latach 2023-2025,
 • c) zadanie nr 3 – prowadzenie treningów z zakresu sportów: Brazylijskie Ju-Jitsu, Zapasy, Grapplig, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych, organizacji dwóch zawodów w każdym roku „PUCHAR ORŁA” w Gi i No-Gi sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wiązowna, pokrycie opłat startowych, ubezpieczenia i wyżywienia na zawodach w latach 2023-2025,
 • d) zadanie nr 4 – prowadzenie zajęć sportowo-aktywizujących – ćwiczenia ruchowo-sportowe dla dorosłych, szczególnie dla seniorów w latach 2023-2025,
 • e) zadanie nr 5 – Organizacja imprezy biegowej na terenie gminy Wiązowna – WTF Wiązowna Trail&Fun w latach 2023-2025,
 • f) zadanie nr 6 – organizacja i przeprowadzenie cyklu treningów biegowych na terenie gminy Wiązowna w latach 2023-2025,
 • g) zadanie nr 7 – organizacja i przeprowadzenie cyklu treningów biegowych dla dzieci ze szkół podstawowych z gminy Wiązowna w latach 2023-2025,
 • h) zdanie nr 8 – Organizacja Międzyszkolnej i Przedszkolnej Ligi Tanecznej Fast-Step Summer Cup o Puchar Wójta Gminy Wiązowna w latach 2023-2025.

Na realizację zadań rocznych przeznaczono kwotę 85 900 zł, a na realizację zadań wieloletnich przeznaczono kwotę 2 100 000 na lata 2023-2025.

Uzupełnioną ofertę należy wygenerować w generatorze wniosków engo, wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione i dostarczyć do Urzędu Gminy Wiązowna do 3 stycznia 2023 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Link do generatora wniosków z aktualnie trwającymi otwartymi konkursami ofert: https://wiazowna.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32, 603 117 322, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 14/12/2022