bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Ogłoszenie o pracę. Szukamy kierowcy

Wnetrze auta. Widok na deskę rozdzielczą i kierownicę

Ogłaszamy nabór na stanowisko kierowcy w Urzędzie Gminy Wiązowna. Dokumenty można składać do 4 maja. 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie zawodowe;
 3. praw jazdy kat. B oraz doświadczenie (czynne) w prowadzeniu samochodu minimum 5 lat;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. znajomość przepisów z zakresu: Prawo o ruchu drogowym;
 6. znajomość topografii Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. doświadczenie w prowadzeniu busa do 3,5 ton;
 2. umiejętność pracy z osobami niepełnosprawnymi i starszymi;
 3. obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu zadań;
 4. dyspozycyjność;
 5. wysoka kultura osobista i komunikatywność;
 6. umiejętność dobrej organizacji pracy;
 7. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.

Zakres zadań wykonywanych to m.in.:

 1. przewóz osób zamieszkujących na terenie Gminy Wiązowna, busem 9-osobowym dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, zgodnie ze zleceniem wyjazdu;
 2. utrzymywanie stałego kontaktu z koordynatorem usługi transportowej i reagowanie na ewentualne zaistniałe potrzeby zmiany tras i nagłych nieplanowanych wyjazdów;
 3. przestrzeganie zapisów Regulaminu świadczenia usługi transportowej door-to-door;
 4. pomoc uczestnikom transportu m.in w dotarciu do busa z miejsca zamieszkania lub innego wskazanego miejsca oraz z busa do miejsca zmniejszania lub miejsca transportu;
 5. utrzymanie porządku i czystości pojazdu, dbanie o ogólny stan pojazdu, utrzymanie karoserii i wnętrza, a także stanu technicznego pojazdu;
 6. wypełnianie kart pracy, zleceń wyjazdu oraz rozliczanie zużycia paliwa.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać (decyduje data wpływu do urzędu) do 4 maja do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 6/2021”:

 1. w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres k.lech@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, adres e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 15/04/2021