mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Oświetlenie uliczne w ramach projektu PPP. Weź udział w konsultacjach

Oświetlenie uliczne w ramach projektu PPP. Weź udział w konsultacjach

Mężczyzna na czerwony wysięgniku naprawia lampę uliczną
Nowoczesne oświetlenie to bezpieczeństwo i oszczędności (Foto: Adobe Stock)

Zapraszamy do zapoznania się z planowanym zakresem modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego oraz z planowanymi lokalizacjami budowy nowego oświetlenia w poszczególnych miejscowościach w ramach projektu „Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP”. Wnioski do projektu można składać do 15 stycznia.

Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego będzie polegała przede wszystkim na wymianie istniejących opraw sodowych na oprawy ledowe wraz z wprowadzeniem systemu sterowania i zarządzania tym oświetleniem. Istniejące już oprawy ledowe oświetlenia otrzymają systemy sterowania i zarządzania.

Proponowane do budowy zupełnie nowe oświetlenie uliczne, pokazane w lokalizacjach na mapach sytuacyjnych, zostanie wykonane w oszczędnej technologii opraw LED z również zainstalowanym systemu sterowania i zarządzania. Ale ostateczną lokalizację oświetlenia chcemy ustalić z mieszkańcami!

Za chwilę przystąpimy do etapu dialogu konkurencyjnego w firmami, które złożyły prawidłowe wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wybór partnera prywatnego realizacji projektu modernizacji oświetlenia na terenie całej Gmin Wiązowna.

Prosimy o zapoznanie się z przedstawionymi mapami sytuacyjnymi modernizowanego i planowanego do budowy nowego oświetlenia, zamieszczonymi poniżej, oraz wniesienia ewentualnych uwag lub wniosków w terminie do 15 stycznia do godz. 16.00.

Wnioski w formie pisemnej prosimy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna w godzinach pracy (pon. 10.00 – 18.00, wt. – pt. 8.00 – 16.00) lub mailowej na adres: urzad@wiazowna.pl. Można też wysłać ePUAP-em poprzez naszą stronę, wystarczy kliknąć w ten link: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw

Więcej informacji udziela Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 66, e-mail: j.sedek@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 31/12/2020