Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Otrzymamy dofinansowanie na teren wokół Centrum Aktywności Lokalnej

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął w dniu 30 października 2018 r. uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Wiązowna uplasowała się na pierwszym miejscu w/w listy z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu wokół pawilonu (przyszłego Centrum Aktywności Lokalnej) w Wiązownie przy ul. Lubelskiej 53. Szacowany koszt inwestycji to ok. 1 230 000,00 zł, w tym 500 000,00 zł wnioskowanego dofinansowania. W ramach zadania planuje się stworzenie reprezentacyjnej przestrzeni publicznej, wielofunkcyjnej, uniwersalnej, przyjaznej dla społeczności lokalnej gminy Wiązowna, oraz zintegrowanej z terenami sąsiednimi. Elementem projektu jest utworzenie ogrodu sensorycznego, co czyni projekt innowacyjnym. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy zadania.

Więcej informacji o realizacji tego zadania udziela Ewelina Kowalska – Główny Specjalista, pok. 212, tel. 22 512 58 64, e-mail: e.kowalska@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 09/11/2018