bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

PESEL, 300 zł i świadczenia na dzieci. Instrukcja krok po kroku dla obywateli Ukrainy

Banknoty 100-złotowe
O świadczeniach dla można przeczytać m.in. na stronach ZUS, KRUS i gov.pl (Foto: pixabay.com)

Jesteś obywatelem Ukrainy i decydujesz się zostać w Polsce? Chcesz podjąć pracę, starać się o świadczenia socjalne? Podpowiadamy, krok po kroku, co musisz zrobić, aby otrzymać numer PESEL, jednorazowy dodatek czy świadczenia na dzieci.

Jeśli zamierzasz pozostać przez jakiś czas lub na stałe w Polsce i chcesz otrzymać numer PESEL, założyć profil zaufany, otrzymywać jednorazowy dodatek oraz świadczenia rodzinne będą ci potrzebne:

 1. paszport z pieczątką wbitą przez straż graniczną potwierdzający, że jesteś obywatelem Ukrainy i przekroczyłeś granicę ukraińsko-polską po 24 lutego 2022 r.  Możesz też zrejestrować swój pobyt przy okazji składania wniosku o wydanie numeru PESEL. Jeśli wjazd do Polski nastąpił nie na podstawie innego dokumentu niż paszport, należy złożyć w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, ewentualnie pobyt i pracę. Należy to zrobić drogą pocztową – złożenie wniosku jest jednoznaczne z uzyskaniem prawa legalnego pobytu do czasu rozpatrzenia wniosku;
 2. polski numer telefonu, który podajemy przy rejestracji i na który będą przychodzić kody dostępu oraz powiadomienia;
 3. adres e-mail.

Numer PESEL

Kolejny krok to uzyskanie numeru PESEL. To numer identyfikacyjny, który umożliwi skorzystanie m.in. z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy pozwoli na założenie firmy w Polsce. Dzięki niemu można też, uzyskując PESEL, założyć profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez internet, np. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Co musisz przygotować?

 1. Wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy. Wniosek w ukraińskiej / rosyjskiej wersji językowej dostępny jest pod linkiem: http://bityl.pl/Hzi0q.
 2. Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, i twoją tożsamość. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 3. Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm.

Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem przynosisz osobiście do dowolnego urzędu gminy. My zapraszamy do Urzędu Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59 (w poniedziałek w godz. 10.00 – 18.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00). Urzędnik pobierze twoje odciski palców. Jeśli nie masz zdjęcia, wykonasz je bezpłatnie na miejscu w urzędzie. Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL. Usługa jest bezpłatna.

Konto w banku

Nawet bez numeru PSESEL możesz założyć konto bankowe w wybranym banku na terenie Polski. Będziesz potrzebować do tego, w zależności od banku, dokumentu tożsamości (paszportu) oraz kartu pobytu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Specjalne konta na obywateli Ukrainy oferują: PKO BP i PKO Inteligo, City Handlowy, Bank Millenium, BOŚ Bank, Bank ING. Wykaz informacji dotyczących ofert poszczególnych banków dostępny jest pod linkiem: http://bityl.pl/Wqzra

Poprzez te banki można się również zalogować do Platformy Usług Elektronicznych (PUE) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, klikając w odpowiednią ikonę na stronie banku.

300 zł na osobę

Aby uzyskać jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł należy zgłosić się do Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna (Radiówek 25). Rodzice lub opiekunowie prawni składają wypełniony wniosek w imieniu dziecka. Osoba składająca wniosek lub osoba, w imieniu której wniosek jest składany, podają następujące dane:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) data urodzenia;
3) obywatelstwo;
4) płeć;
5) rodzaj, seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
6) informację o dacie wjazdu na terytorium RP;
7) adres pobytu;
8) dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
9) numer PESEL.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie: http://cuswiazowna.pl/ Po rozpatrzeniu wniosku świadczenie zostanie przelane na wskazane we wniosku konto bankowe. Więcej informacji na temat świadczenia można uzyskać w CUS Radiówek pod nr tel. 22 780 45 59, pisząc na e-mail: bom@cuswiazowna.pl lub znaleźć na stronie CUS.

Świadczenia rodzinne

Kiedy już posiadasz konto bankowe oraz numer PESEL, możesz założyć konto na PUE.  Tylko poprzez tę platformę można składać wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych, m.in. 500+, 300+ czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Potrzebujesz:

 1. numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek oraz dziecka,
 2. profil zaufany,
 3. adres e-mail,
 4. polski numer telefonu,
 5. numer rachunku bankowego w Polsce.

Należy wejść na stronę: https://www.zus.pl/pue/rejestracja. Z trzech dostępnych opcji wybierz: Dla Ciebie. Profil może zarejestrować przy pomocy profilu zaufanego lub poprzez bankowość elektroniczną. Instrukcja rejestracji krok po kroku dostępna jest na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Data opublikowania strony: 24/03/2022