bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Początek prac nad planem miejscowym pn. „Glinianka Lipowo – Napoleońska”

Informujemy, że wobec uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna (zmiana nr 8) rozpoczęto prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Glinianka Lipowo – Napoleońska”. Zasięg obszaru przyszłego planu wskazano w uchwale nr 36.LIII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 lutego 2018 r. Link do uchwały intencyjnej dostępny jest pod artykułem.

Osią przyszłego planu jest ulica Napoleońska (stąd nazwa). Od południa i zachodu granice terenu wyznaczają ulice Łąkowa, Młodzieżowa (wraz z boiskiem sportowym) oraz częściowo ulica Wypoczynkowa. Północną i wschodnią część wyznaczają granice działek na styku granic Glinianki Lipowa, zgodnie z mapą, do której link zamieszczamy pod wpisem.

Informujemy, że od dnia 3 grudnia 2018 r. można składać wnioski do ww. planu miejscowego w terminie do 21 dni od ogłoszenia Wójta Gminy Wiązowna, z którego treścią można zapoznać się pod linkiem zamieszczonym poniżej.

Więcej informacji udziela Sławomir Burbicki, pok. 005, tel. 22 512 58 16, e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 04/12/2018