Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Projekt „Pokonaj kryzys”

Fundacja United Way Polska zaprasza zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie powiatów: warszawskiego, warszawskiego zachodniego, nowodworskiego, legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego, otwockiego i piasecznego.

W tym również:
– osoby z niepełnosprawnością
– zakwalifikowane
do III profilu pomocy
– niesamodzielne
(w tym z uwagi na stan zdrowia/niepełnosprawności)
– bierne zawodowo ze względu na niepełnosprawność, stan zdrowia
– pobierające
świadczenia finansowe, np. renta
– korzystające
ze świadczeń z pomocy społecznej

Fundacja United Way Polska oferuje bezpłatnie:
– kompleksową ocenę kwalifikacji i kompetencji, która pozwoli na wybór ścieżki zawodowej
– płatny
staż zawodowy u pracodawców
– kursy
i szkolenia zawodowe zgodne z potrzebami
– szkolenie
z obsługi komputera (kompetencji cyfrowych)
– wsparcie w poszukiwaniu pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
– kontakt z pracodawcą (pośrednio)
– indywidualne wsparcie psychologiczne
– współpracę
z asystentem osoby z niepełnoprawnością

Fundacja United Way Polska gwarantuje zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie podczas zajęć. Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności społecznej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 50 osób (32 kobiet, 18 mężczyzn). Program realizowany jest w okresie od 01.11.2017 do 31.03.2019.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres:
Fundacja United Way Polska, ul. Poprawna 141a, 03-984 Warszawa, tel. 22 621 28 09 lub 884 821 952, mail: pokonajkryzys@unitedway.pl

Data opublikowania strony: 15/10/2018