bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Ponowne wybory sołtysa w Woli Karczewskiej. Zebranie 22 czerwca

Wybory. Widać męską rękę, która wrzuca kartę do urny na głosy
Wybory samorządowe i do parlamentu europejskiego odbędą się w tym roku (Foto: pixabay.com)

Mieszkańcy sołectwa Wola Karczewska nie wybrali 10 maja swojego przedstawiciela. Z tego powodu trzeba ponownie przeprowadzić wybory. Zapraszamy na zebranie wyborcze do Domu Kultury "Nad Świdrem" 22 czerwca.

Zapraszamy mieszkańców sołectwa Wola Karczewska do Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej (ul. Doliny Świdra 6) na zebranie wyborcze sołtysa, które odbędzie się w czwartek 22 czerwca. I termin wyznaczono na godz. 18.30, zaś II na godz. 18.45 – w przypadku braku quorum tj. obecności co najmniej 1/10 stałych mieszkańców sołectwa uprawionych do głosowania.

Bycie sołtysem to bardzo odpowiedzialne stanowisko. Sołtys jest pośrednikiem pomiędzy gminą a mieszkańcami sołectwa. Przekazuje wszelkiego rodzaju wnioski, uwagi czy zapotrzebowania oraz omawia problemy mieszkańców z przedstawicielami władz gminnych. Do jego obowiązków należy również na bieżąco informowanie mieszkańców wsi o tym, co się dzieje w gminie. Dobry sołtys dogląda „swojego gospodarstwa”. Sprawdza, jak idą prace nad inwestycjami na terenie jego wsi. Czuwa nad realizacją funduszu sołeckiego na dany rok.

Sołtys zwołuje zebrania mieszkańców wsi i omawia najważniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem sołectwa. Przy wsparciu rady sołeckiej nadzoruje i koordynuje wszelkiego rodzaju działania na rzecz wsi, które zostały uzgodnione na zebraniach.

Sołtys pracuje społecznie. Nie dostaje pensji. Wynagrodzeniem za jego działania na rzecz lokalnej społeczności jest podziękowanie i wdzięczność mieszkańców.

Więcej informacji o przygotowywanych wyborach udziela Marzena Szulik – Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 83, e-mail: m.szulik@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 13/06/2023