Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Praca w Wydziale Administracyjnym w Urzędzie Gminy Wiązowna

Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis

Ogłosiliśmy nabór na wolne stanowisko w Wydziale Administracyjnym w Urzędzie Gminy Wiązowna. Oferty można składać do 19 sierpnia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. procedowanie umów i zamówień do wartości 130 000 zł oraz ich rozliczanie, zgodnie z przedmiotem działania Wydziału Administracyjnego;
 2. prowadzenie budżetu wydziału i rejestru faktur;
 3. administrowanie budynkami Urzędu.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie średnie;
 3. roczny staż pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności znajomość przepisów Regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Wiązowna zamówień publicznych o wartości do 130 000 złotych, instrukcja obiegu dokumentacji finansowo – księgowej w Urzędzie Gminy Wiązowna, ustawy o samorządzie gminnym, Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna;
 8. znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office).

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 1. wykształcenie wyższe;
 2. doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego;
 3. znajomość klasyfikacji budżetowej;
 4. znajomość programu Info-System GROSZEK;
 5. umiejętności organizacyjne, komunikatywność, odpowiedzialność i obowiązkowość.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć (decyduje data wpływu do urzędu) do 19 sierpnia do godz. 12.00, z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko w Wydziale Administracyjnym – oferta nr 19/2022”:

 1. do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Więcej informacji udziela Inga Marczyk, Wydział Administracyjny, tel 22 512 58 51, e-mail: in.marczyk@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 05/08/2022