mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Prace nad nowymi planami miejscowymi. Do wglądu będzie projekt “Duchnów Wspólna II”

Prace nad nowymi planami miejscowymi. Do wglądu będzie projekt “Duchnów Wspólna II”

Przystąpiliśmy do sporządzenia trzech kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Żanęcin Trakt Lubelski – Rajska”, „Emów Sosnowa – Runa Leśnego”, „Wiązowna Kościelna Projektowana – Kwiatowa”.

Obszary, dla których mają zostać opracowane plany miejscowe, pokazano na poniższych mapach:

Plan miejscowy ZTL R

Plan miejscowy ESR

Plan miejscowy WKP_K

Z niezbędną dokumentacją można się zapoznać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna, w godzinach pracy urzędu: pon. 10.00-18.00, wt. – pt. 8.00-16.00. Wnioski do projektów planów można składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2022 r., w sposób podany w obwieszczeniu Wójta Gminy Wiązowna, dostępnym poniżej.

Uchwały intencyjne dotyczące ww. obszarów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązowna lub za pośrednictwem gminnego portalu mapowego sip.gison.pl/wiazowna

Jednocześnie informujemy, że w dniach od 27 października do 17 listopada zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów Wspólna II” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zasięg projektu planu został pokazany na poniższej mapie:

Z treścią projektu będzie można zapoznać się w okresie wyłożenia projektu w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna w godzinach pracy Urzędu: pon. 10.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00.

W okresie wyłożenia projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny na stronie www.tuwiazowna.pl oraz www.bip.wiazowna.pl/ w zakładce: Planowanie przestrzenne – Ogłoszenia dotyczące projektów planów miejscowych

Zapraszamy na dyskusję publiczną, dotyczącą projektu ww. planu miejscowego, która odbędzie się 14 listopada (poniedziałek) w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, Wiązowna od godz. 17.00.

Uwagi do projektu planu będzie można składać w nieprzekraczalnym terminie do 2 grudnia 2022 r., w sposób podany w obwieszczeniu Wójta Gminy Wiązowna dostępnym poniżej.

Więcej informacji udzielają:

Sławomir Burbicki, zastępca naczelnika w Wydziale Planowania Przestrzennego, pok. nr 5, tel. 22 512 58 16, e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl

Dominika Sorokin, podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, pok. nr 5, tel. 22 512 58 19, e-mail: d.sorokin@wiazowna.pl

 

Data opublikowania strony: 19/10/2022