mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Program współpracy gminy z NGO na 2023 r. Konsultacje społeczne

Program współpracy gminy z NGO na 2023 r. Konsultacje społeczne

Wyciągnięta dłoń. Nad nią grafiki - dymki wypowiedzi
Drugi etap konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) (Foto: Adobe Stock)

Zapraszamy mieszkańców Gminy Wiązowna do udziału w konsultacjach społecznych nad projektem Uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy Wiązowna na temat projektu Uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2023 rok”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 19 sierpnia do 02 września 2022 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

  1. elektronicznie poprzez przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego drogą mailową na adres m.grzegrzolka@wiazowna.pl;
  2. wypełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna formularza konsultacyjnego.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wiązowna.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, formularz konsultacyjny oraz projekt Uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”, udostępnione będą do publicznego wglądu w okresie konsultacji:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna – zakładka „konsultacje społeczne”;
  2. na stronie internetowej tuwiazowna.pl;
  3. Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna.

Wypełniony formularz konsultacyjny należy przekazać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) do Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna, 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.grzegrzolka@wiazowna.pl, do dnia 02 września 2022 r.

Formularze wypełnione anonimowo oraz przekazane do Urzędu Gminy Wiązowna po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Data opublikowania strony: 19/08/2022