Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Program współpracy z NGO na 2024 r. Weź udział w konsultacjach

Napis czarny NGO

Zapraszamy mieszkańców Gminy Wiązowna do udziału w konsultacjach społecznych nad projektem Uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy Wiązowna na temat projektu Uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 22 września do 6 października 2023 r.

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

  • elektronicznie poprzez przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego drogą mailową na adres m.grzegrzolka@wiazowna.pl;
  • wypełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna formularza konsultacyjnego.

3. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wiązowna.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, formularz konsultacyjny oraz projekt Uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”, udostępnione będą do publicznego wglądu w okresie konsultacji:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna – zakładka „ogłoszenia konsultacji”;

2) na stronie internetowej www.tuwiazowna.pl;

3) w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna.

Wypełniony formularz konsultacyjny należy przekazać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) do Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna, 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.grzegrzolka@wiazowna.pl, do dnia 6 października 2023 r. Formularze wypełnione anonimowo oraz przekazane do Urzędu Gminy Wiązowna po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Data opublikowania strony: 22/09/2023