Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r. Wyniki konsultacji

Ręka z czerwony flamastrem zaznacza okienka w anakiecie
Dzięki anonimowej ankiecie można poznać zdanie mieszkańców na ważne dla nich sprawy (Foto: pixabay.com)

Przeprowadziliśmy konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

Celem konsultacji było uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy Wiązowna na temat projektu Uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 22 września do 6 października 2023 r. w formie pisemnego, w tym elektronicznego zbierania opinii, wniosków lub uwag drogą mailową na adres: m.grzegrzółka@wiazowna.pl oraz papierową na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59.

Projekt Uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” udostępniony został do publicznego wglądu w okresie konsultacji w:

  1. w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna;
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna – zakładka „konsultacje społeczne”;
  3. na stronie internetowej www.tuwiazowna.pl.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą nr 94.XIV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wiązowna.

W trakcie przeprowadzonego postępowania konsultacyjnego nie wpłynął żaden wniosek.

Więcej informacji na ten temat udziela Magdalena Grzegrzółka, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 14/10/2023