Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Program współpracy Mazowsza z NGO. Konsultacje społeczne

Dwa otwarte laptopy. Męska ręka, która trzyma długipis pokazuje nim coś na lezących na biurku dokumentach

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 23 września do 14 października. Jak zgłosić propozycje do projektu Programu współpracy na 2023 rok? Wypełniony Formularz konsultacji należy składać w terminie od 23 września do 14 października 2022 r.w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 1. osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2023”;
 2. osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2023”:
 • Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
 • Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
 • Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
 • Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
 • Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
 • Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
 • Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
 • Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17;
 1. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2023”;
 2. drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl;
 3. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu.

W przypadku pytań bądź wątpliwości należy kontaktować się z pracownikami Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych pod nr tel. 22 437 94 74, 22 59 79 679 lub pisząc na e-mail: dialog@mazovia.pl.

Data opublikowania strony: 28/09/2022