mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Projekt budżetu na 2022 r. Rekordowe środki na inwestycje

Projekt budżetu na 2022 r. Rekordowe środki na inwestycje

Sto złotych zwinite w rulonik i ustawone w dwóch rzędach na sztorc
Każdy mieszkaniec naszej gminy ma wpływ na to, jak wydawane są pieniądze z budżetu gminy (Foto: Adobe Stock)

Wójt Gminy Wiązowna przedstawił projekt budżetu Gminy Wiązowna na 2022 rok. Trafił on do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Rady Gminy Wiązowna, które poddadzą go wnikliwej ocenie. W budżecie zaplanowano znaczące środki na inwestycje, ale ponieważ dostaniemy o ponad 11 mln zł mniej z podatków, będziemy zmuszeni ograniczyć wydatki bieżące m.in. na kulturę, sport czy politykę społeczną.

W projekcie zaplanowano dochody budżetu na łączną kwotę 124 903 915,57. Dochody bieżące to 95 684 763,05 zł. W projekcie zapisano także rekordową kwotę dochodów majątkowych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne bądź stanowiących refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2021 r. na sumę 29 219 152,52 zł.

Dużą częścią naszych dochodów są podatki. Na przyszły rok zaplanowano wpływy na poziomie 27 613 232 zł. W tym roku to 38 723 506 zł. To oznacza, że zmiany podatkowe, jakie wprowadza rząd, uszczuplą nasze wpływy o ponad 11 mln zł! Za tę kwotę moglibyśmy postawić drugi dom kultury, salę widowiskową  czy kilka nowych świetlic. Co prawda rząd obiecuje samorządom, że zrekompensuje braki w ich budżetach, ale jeśli dostaniemy pieniądze, to będziemy mogli je wydać tylko na konkretne inwestycje, a nie na to, co sami zaplanujemy. Także subwencja oświatowa będzie mniejsza niż w tym roku. W planach jest 16 534 705 zł, a w 2021 r. to 17 729 497 zł, czyli mniej o ponad 1 mln zł.

Po stronie wydatków zaplanowano łącznie kwotę 139 380 718,47 zł, w tym na wydatki bieżące – 97 989 821,63 zł. Mamy też najwyższą w historii gminy planowaną kwotę wydatków inwestycyjnych. To 41 390 896,84 zł. Uchwalając budżet na 2021 rok, wydatki inwestycyjne planowane były na poziomie 34 480 445,08 zł W puli wydatków inwestycyjnych na 2022 r. 25% stanowią te na modernizację i budowę dróg, 23% to budowa wodociągów i kanalizacji, a 14% to budowa mieszkań komunalnych na terenie gminy Wiązowna.

Do budżetu państwa w ramach tzw. ”janosikowego” wpłacimy 2 344 854 zł (mniej o 141 288 zł w stosunku do 2021 r.). Aby kwota oddawana z naszych podatków była mniejsza, potrzebujemy odpowiedzialnego zachowania nas wszystkich – przede wszystkim meldowania się w miejscu zamieszkania i odprowadzania podatków do otwockiego urzędu skarbowego. Prawie 2,4 mln zł „janosikowego” rocznie to kilometry chodników czy oświetlenia ulicznego, dlatego warto meldować się w naszej gminie i tu płacić podatki. Po stronie wydatków ujęto również wydatki związane z funduszem sołeckim w kwocie 1 343 747,72 zł (wydatki bieżące – 625 513,36 zł wydatki majątkowe – 718 234,36 zł).

Po zatwierdzeniu ostatecznego kształtu budżetu przez radę gminy, nasze wydziały i jednostki organizacyjne przekażą odpowiedzi do wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli propozycje działań do przyszłorocznego budżetu. A tych wpłynęło 177. Odpowiedzi na wnioski otrzymają Państwo do końca stycznia 2022 r.

Szczegółowe informacje o budżecie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz pod tekstem. Więcej informacji na temat projektu budżetu można uzyskać w Wydziale Finansów, tel. 22 512 58 40, e-mail: j.paplinska-matera@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 18/11/2021