Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Przypomnienie o terminie składania sprawozdań w bazie BDO i wniosków o pomoc de minimis oraz wnoszenia opłat produktowych

Szary, otworzony laptop. Nad czarną klawiaturą unosi się kobieca ręka
(Foto: pixabay.com)

Zbliża się termin składania sprawozdań w bazie BDO i wniosków o pomoc de minimis oraz wnoszenia opłat produktowych. Termin upływa 15 marca!

Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za 2023 rok składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem bazy BDO, do 15 marca 2024 r., do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę firmy.

Wyjątki:

  • Sprawozdania sprzedawców detalicznych i hurtowych składane są zgodnie z miejscem poboru opłaty recyklingowej za torebki foliowe.
  • Sprawozdania sklepów, hurtowni czy jednostek gastronomicznych z wydawania kubków na napoje i pojemników na żywność należy składać zgodnie z lokalizacją placówki (sprawozdanie za rok 2023 bez opłaty konsumenckiej).

Wniosek o pomoc de minimis w postaci pliku pdf lub zip po podpisaniu podpisem elektronicznym na stronie mój.gov.pl należy załączyć do elektronicznego sprawozdania w bazie BDO. Kalkulatory opłatowe i kalkulatory do pomocy de minimis za rok 2023 oraz numery kont dostępne są na stronie mazovia.pl.

Konta bankowe

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa:

  1. Do  15 marca 2024 r. wnosimy opłatę produktową ZA OPAKOWANIA za rok 2023 na konto: 95 1240 1037 1111 0010 6029 9959
  2. Do 31 grudnia 2023 r. wnosimy opłatę na publiczne kampanie edukacyjne ZA OPAKOWANIA za rok 2023 na konto: 69 1240 6292 1111 0010 7776 5096
  3. Do  31 marca 2024 r. wnosimy opłatę produktową ZA OLEJE I OPONY za rok 2023 na konto: 31 1240 1037 1111 0000 0698 8102
  4. Do  15 marca 2024 r. wnosimy opłatę produktową, opłatę na publiczne kampanie edukacyjne i opłatę depozytową ZA BATERIE I AKUMULATORY za rok 2023 na konto: 96 1240 1037 1111 0010 3123 5928
  5. Do 15 marca 2024 r. wnosimy opłatę produktową ZA ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY za rok 2023 na konto: 16 1240 6292 1111 0010 7147 9577
  6. Do 15 marca 2024 r. wnosimy opłatę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2023 na konto: 83 1240 6292 1111 0010 7147 9535.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Data opublikowania strony: 02/02/2024