bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 29 stycznia

uroczysta sesja 22.11.2018

Zapraszamy na styczniową Sesję Rady Gminy do Urzędu Gminy Wiązowna. Radni będą głosowali nad 17 projektami uchwał. Najważniejsze z nich to uchwały planistyczne.

Pierwsza z nich dotyczy planu „Polna Bis” obszaru planistycznego „B”, z którego został wydzielony obszar „C”, częściowo pokryty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Istniejący plan dla części obszaru ogranicza możliwości inwestycyjne poprzez rolnicze przeznaczenie terenu, co stoi w sprzeczności z obowiązującym Studium Zagospodarowania Przestrzennego. Obszar planistyczny „C” uzyskał wszelkie wymagane opinie i uzgodnienia. Nowy plan pozwoli wprowadzić czytelne warunki dla podziałów geodezyjnych i zabudowy zgodnej z ustaleniami obowiązującego Studium.

Następne dwie uchwały dotyczą zmiany wskaźnika liczby miejsc parkingowych dla zabudowy usługowej i produkcyjnej w obowiązujących planach „Wiązowna Kościelna – Gródek bis”. Kolejna uchwała dotyczy nowego planu „Projektowana I” przy ulicy Spokojnej w Wiązownie, który sporządzany jest w związku z potrzebą aktualizacji szerokości dróg.

Ważnym tematem będzie przekazanie pomocy rzeczowej i finansowej dla Powiatu Otwockiego na budowę dróg w Majdanie, Izabeli, Dziechcińcu, Woli Karczewskiej i Zakręcie. W sumie z budżetu Gminy przeznaczymy w tym roku ponad 1 mln. zł na wsparcie dróg powiatowych. Przypomnijmy, że w latach 2015 -2018 przekazaliśmy Powiatowi Otwockiemu ponad 8 mln. zł na ten cel.

To tylko niektóre z projektów uchwał, pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad i wszystkie projekty uchwał. Sesja, jak zwykle, jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy 29 stycznia na godz. 16.15 do Urzędu Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59 lub do obejrzenia transmisji z Sesji.

Szczegółowych informacji dotyczących prac Rady Gminy udziela Paula Woźnica – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, kom. 603 209 701, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 25/01/2019