bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Rada Seniorów Gminy Wiązowna na Zgromadzeniu Ogólnym Rad Seniorów

Przedstawiciele Rady Seniorów Gminy Wiązowna siedzą przy stole w sali kolumnowej podczas Zgromadzenia Ogólnego Rad Seniorów w Sejmie RP.
Przedstawiciele Rady Seniorów Gminy Wiązowna podczas Zgromadzenia Ogólnego Rad Seniorów w Sejmie RP (Foto: K. Bronikowski)

W Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie 12 czerwca odbyło się Zgromadzenie Ogólne Rad Seniorów pod patronatem Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzaty Kidawa-Błońskiej. Uczestniczyła w nim delegacja naszej Rady Seniorów Gminy Wiązowna.

Spotkanie Rad Seniorów z całego kraju zorganizowane zostało w związku z jubileuszem 10-lecia zmian legislacyjnych w polskim prawie, które umożliwiły tworzenie rad seniorów oraz określiły zasady ich funkcjonowania.

W obradach aktywnie uczestniczyli znakomici goście, m.in. Prezydent Miasta St. Warszawy Rafał Trzaskowski, wymieniona wcześniej Małgorzata Kidawa-Błońska, Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki, posłowie na Sejm RP, przedstawiciele ministerstw, prelegenci, oraz samorządowcy z terenu całego kraju.

Zgromadzenie było okazją do podsumowania dziesięcioletniego okresu działalności rad seniorów, przedstawienia sukcesów, ale także problemów, które utrudniają ich działania. Wystąpienia przedstawicieli rządu, samorządu i członków samych rad stworzyło doskonałą możliwość wymiany poglądów i wskazania rządzącym obszarów, gdzie dzięki kolejnym zmianom w ustawach możliwe będzie usprawnienie bieżącej działalności rad. Właśnie w zakresie zmiany przepisów, zgromadzeni seniorzy wystosowali do Sejmu RP petycję w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych, gdzie wskazano konkretne propozycje modyfikacji zapisów ustawy.

Ponadto uczestnicy spotkania uchwalili dwa dokumenty skierowane do Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego. Pierwszy z nich podnosi konieczność przyznania samorządom subwencji rządowej przeznaczonej na działania rad seniorów, drugi z dokumentów zawiera propozycję utworzenia urzędu ds. polityki senioralnej w randze ministra, członka Rady Ministrów.

Poza powyższymi, ważnymi inicjatywami zmiany obowiązującego prawa dotyczącego rad seniorów, wydarzenie pozwoliło nawiązać wiele nowych kontaktów, wymienić pomysły i spostrzeżenia pomiędzy seniorami zaangażowanymi w działanie rad seniorów.

Więcej informacji na temat działalności Rady Seniorów Gminy Wiązowna udziela Karol Bronikowski, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 86, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 13/06/2023