bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Ranking „Dopłaty do transportu zbiorowego”. Nasza gmina w czołówce

Autobusy w barwach stołecznego ZTM
Autobusy w barwach stołecznego WTP (Foto: ZTM)

Pismo „Wspólnota” policzyło, ile pieniędzy z budżetów dopłacały w 2022 r. samorządy do komunikacji miejskiej w przeliczeniu na mieszkańca. Nasza gmina znalazła się na szóstym miejscu wśród 1019 gmin wiejskich, a na Mazowszu mamy pierwszą lokatę.

Zdecydowanie najwyższe dopłaty do transportu zbiorowego (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) ponosi od lat Warszawa. W 2022 r. był to jedyny samorząd, w którym przekraczały one 1000 zł per capita. W sumie w siedmiu samorządach dopłaty były wyższe niż 500 zł na mieszkańca. Na zbiór ten składa się sześć miast wojewódzkich i podpoznańska gmina Suchy Las.

Grupa z wydatkami przekraczającymi 300 zł na osobę jest już liczniejsza, składa się z ponad 40 gmin. Jest wśród nich 15 miast wojewódzkich, 11 innych miast na prawach powiatu, trzy miasta powiatowe, trzy małe miasta i 11 gmin wiejskich. Nasza gmina znalazła się na szóstym miejscu wśród 1019 gmin wiejskich oraz jesteśmy pierwsi na Mazowszu z wydatkami 342,340 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Pełne zestawienie dostępne jest na stronie wspolnota.org.pl.

Charakterystyczne, że poza miastami na prawach powiatu są to niemal wyłącznie gminy podmiejskie głównych obszarów metropolitalnych: pięć podpoznańskich, pięć w konurbacji śląsko-zagłębiowskiej, dwie podwarszawskie, dwie leżące koło Szczecina oraz po jednej spod Wrocławia i Łodzi. Jedyną niepodmiejską gminą w gronie samorządów z bardzo wysokimi wydatkami na transport zbiorowy jest Żywiec.

Przy tworzeniu zestawienia pod uwagę wzięto wydatki w sześciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 60001 pasażerskie przewozy kolejowe, 60002 infrastruktura kolejowa, 60003 pasażerskie przewozy autobusowe, 60004 lokalny transport zbiorowy, 60020  funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, 60021 funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych i 60022 funkcjonowanie systemów rowerów publicznych. Podstawą rankingu są te właśnie wydatki pomniejszone o wpływy (dochody własne) w ujęciu bieżącym w tych samych rozdziałach – np. ze sprzedaży biletów w miastach, w których przechodzą one przez budżet.

Źródło: Pismo „Wspólnota”

Data opublikowania strony: 06/07/2023